Dijabetes: Poticanjem matičnih ćelija kostiju može se poboljšati popravak prijeloma

Istraživači su otkrili protein koji stimulira matične ćelije kostiju kod miševa sa dijabetesom, tako da se životinje liječe lakše nakon prijeloma. Istraživanja ukazuju da bi moglo doći do novih tretmana za poboljšanje popravka kostiju kod osoba sa dijabetesom.

Dijabetes je hronična bolest koja nastaje kada je sposobnost tijela da proizvede ili odgovori na inzulin narušena. Inzulin je hormon koji reguliše nivo šećera u krvi. Povišen šećer (hiperglikemija) tokom vremena može uzrokovati ozbiljne štete u mnogim dijelovima tijela, uključujući srce, krvne žile, oči, bubrege i živce. Danas postoji više od 420 miliona ljudi sa dijabetesom u svijetu - skoro četiri puta više nego što je to bilo npr. 1980. godine (108 miliona). Problematično zarastanje kosti je jedna od mnogih zdravstvenih komplikacija kod osoba sa dijabetesom. „Dijabetes je u porastu u cijelom svijetu“, kaže prof. Longaker.

U svom istraživanju, prof. Longaker i saradnici otkrili su protein koji stimuliše matične ćelije kostiju. Kada su primijenili proteine došlo je do povećane ekspresije ključnih signalnih proteina i poboljšano je zarastanje rana kod životinja. Ova studija temelji se na dosadašnjem radu istraživača koji su opisali da populacije ćelija u kostima mogu funkcionirati kao skeletne matične ćelije. Ove odrasle matične ćelije imaju potencijal da postanu komponente koštanog sistema, uključujući kosti, hrskavice i dio koštane srži. Otkrili su da je liječenje preloma kod miševa ozbiljno smanjeno kada su njihove skeletne matične ćelije bile dosta niske.

Nakon mnogih istraživanja, otkrili su da miševi koji imaju dijabetes imaju manje „hedgehog“ signalnih proteina, za koje se zna da su važni za razvoj embrija, regeneraciju tkiva i za druge ključne biološke procese.

Dodavanjem „hedgehog“ signalnih proteina ponovo u skeletne matične ćelije vraća se sposobnost za liječenjem lomova.

U završnim eksperimentima, istraživači su radili sa uzorcima pacijenata sa i bez dijabetesa. Ono što su otkrili bilo je slično rezultatima koje su vidjeli kod miševa. Uzorci kosti kod dijabetičara su pokazali značajno smanjenu ekspresiju signalnih proteina, te su došli do zaključka da ako je smanjena ekspresija signalnih proteina onda je dijabetes povezan sa faktorom tumorske nekroze alfa (TNF-alfa). Tim istraživača je pronašao povećannje TNF-alfa kod dijabetičara, te je daljim ispitivanjem dokazano da povećane koncentracije ove molekule blokiraju ekspresiju nekih „hedgehog“ signalnih proteina. Međutim, ako se potpuno blokiraju sve TNF-alfa može doći do ozbiljnih posljedica.

Pročitajte više na linku: www.medicalnewstoday.com/articles/315200.php