Šta su matične ćelije pupčane vrpce?

Matične ćelije predstavljaju gradivne blokove života i kao takve dovode u vezu zdravlje Vašeg djeteta u trenutku rođenja i zdravlje u budućnosti.

Ukoliko se Vaše dijete u kasnijim godinama života suoči sa nekim od širokog spektra zdravstvenih problema, matične ćelije mogu biti ključ oporavka i ozdravljenja.

Matične ćelije krvi pupčanika poznate su kao naivne ćelije, zbog toga što tek treba da se razviju u neki specifični tip ćelija. Nevjerovatna činjenica o ovim ćelijama jeste njihova sposobnost da poprave i zamijene oštećeno tkivo. Ukoliko osoba oboli od leukemije, slijedeći standardni tretman, ove ćelije se mogu transfuzijom dati oboljelom kako bi se pomoglo i popravilo oštećena područja.

#Činjenica

Matične ćelije krvi pupčane vrpce se već koriste za tretmane preko 85 medicinskih stanja uključujući leukemiju, anemiju i talasemiju

Matične ćelije tkiva pupčane vrpce imaju također veliki potencijal za buduće tretmane različitih oboljenja, kao što su cerebralna paraliza, dijabetes i reumatoidni artritis. Trenutno je preko 300 terapija u kliničkim ispitivanjima ili u završnim fazama istraživanja sa matičnim ćelijama pupčanika i mnoge od njih će postati realnost za životnog vijeka današnje djece.

Matične ćelije tkiva pupčane vrpce se prikupljaju u isto vrijeme kada i matične ćelije krvi pupčanika. Ovaj proces uključuje uzimanje uzorka tkiva pupčanika a zatim procesiranje i pohranu u našim laboratorijama.

Pomoć i savjeti