Сакате повеќе информации?

За повеќе информации за нашите услуги, побарајте брошура. Пополнете го формуларот и ние ќе ви испратиме меил или статија.

Знаете која услуга ја сакате?

Едноставно посетете ја нашата страница со можности за плаќање, цени и како да го нарачате вашиот пакет со услуги

Зошто Ние

Слушнете ги нашите клиенти

"We were so impressed by Future Health’s professionalism and the phlebotomist they sent when I gave birth was both incredibly efficient and empathetic to the emotions we were going through in the last stages of birth and I hardly noticed her presence at all."

"My daughter's future is my number one priority in life, I want to make sure I have secured and given her everything she may need."

"I would definitely recommend Future Health Biobank to friends and family. Without a doubt I would recommend the service that they offer."

Chemmy Alcott

Former British World Cup Alpine Ski Champion

Sarah Carnelley

Nottingham, January 2015

Priya Khetani

Solihull, 2014

Помош и совет

Што значи зачувување на матични клетки од папочна врвца?

Матичните клетки се основни градежни блокови на животот и се директна врска помеѓу добрата здрасвтена состојба на вашето дете во моментот на породување и неговата добра здраствена состојба во иднина. Матичните клетки можат да се користат за лекување на аномалии како леукемија и таласемија

Diabetes discovery

The use of stem cells to treat diabetes has been in clinical trial for many years.
However, for the first time, there has been an umbilical cord stem cell transfusion into a patient, in the hope that it will prevent them from developing type I diabetes.

Како можат матичните клетки да се искористат за третман на церебрална парализа?

Еден од највозбудливите проекти во моментов во клиничко испитување е употребата на матични клетки за лекување на церебрална парализа. За болеста, која за жал се шири многу, потенцијалот за нејзино лекување со помош на матични клетки, внимателно се следи во Светот.