Kan hücresi çoğalması

Anemi

Aplastik anemi Konjenital diseritropoetik anemi | Franconia anemisi | Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) | Saf kırmızı hücre aplazisi

Kalıtsal trambosit anomaliler

Amegakaryositoz | Konjenital trombositopeni | Glanzmann trombasteni

Miyeloproliferatif hastalıklar

Akut ilik dokulaşması | Agnojenik iliksel hücre değişimi (miyelofibroz) | Polisitemi vera | Esansiyel trombositemi

kalıtsal bağışıklık sistemi hastalıkları

Ciddi kombine bağışıklık yetmezliği (SCID)

Adenozin deaminaz eksikliği ile SCID (ADA-SCID) | X-bağlantılı SCID | T ve B hücresi eksikliğiyle SCID | T hücresi eksikliğiyle SCID, normal B hücreleri | Omenn sendromu

Kalıtsal bağışıklık sistemi hastalıkları

Kostmann sendromu | Miyelokateksi | Ataksi telenjiektazi | Açık ak kan hücresi sendromu | Genel değişken immün yetersizlik | DiGeorge sendromu | lökosit adhezyon eksikliği | Lenfoproliferatif hastalıklar (LPD) | Lenfoproliferatif hastalıklar, X bağlantılı | Wiskot-aldrich sendromu

Fagosit işlev bozukluğu

Chediak-higashi sendromu | Kronik granülomatoz hastalık | Nötrofil aktin eksikliği | Retiküler disgenezi

Kemik iliğindeki kanserler ( plazma hücre hastalıkları)

çoklu miyelom | Plazma hücreli lösemi | Waldenström makroglobulinemisi

Diğer kanserler

Sinir anagöze uru | Retinoblastom

Akut lösemi

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) | Akut miyeloid lösemi (AML) | Akut bipenotipik lösemi | Akut indeferansiye lösemi

Kronik lösemi

Kronik miyeloid lösemi (CML) | Kronik lenfositik lösemi (CLL) | Juvenil kronik miyeloid lösemi (JCML) | Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML)

Myelodisplastik sendromlar

Inatçı anemi (RA) | Ringed sideroblastla inatçı anemi (RARS) | Aşırı patlama ile inatçı anemi (RAEB) | Transformasyonda aşırı patlama ile inatçı anemi (RAEB-T) | Kronik miyelomonositik lösemi (CMML)

Lenfomalar

Hodgkin hastalığı | Hodgkin dışı lenfoma | Burkitt lenfoma

Kalıtsal kırmızı hücre anomalileri

Beta talasemi major | Blackfan-Diamond anemisi | Saf kırmızı hücre aplazisi | Orak hücre anemisi