Δοκιμές με βλαστοκύτταρα

Θεραπείες σε Κλινικές Δοκιμές

Μεταμοσχεύσεις για θεραπεία καρκινικών όγκων

Καρκίνος του | Μαστού Σάρκωμα του | Ewing Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα

Μεταμοσχεύσεις για θεραπεία Κληρονομικών Ασθενειών

Υποπλασία Cartilage-Hair | Νόσος του Gunther (Συγγενής Ερυθροποιητική Πορφυρία)

Μεταμοσχεύσεις για θεραπεία κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών

Μυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS)

Μυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS) | Μυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS) | Σύνδρομο Hurler (MPS-IH) | Σύνδρομο Scheie (MPS-IS) | Σύνδρομο Hunter (MPS-II) | Σύνδρομο Sanfilippo (MPS-III) | Σύνδρομο Morquio (MPS-IV) | Σύνδρομο Maroteaux - Lamy (MPS-VI)

Λευκοδυστροφικές διαταραχές

Αδρενολευκοδυστροφία (ALD)/ Αδρενομυελονευροπάθεια (AMN) | Νόσος Krabbe (Λευκοδυστροφία Σφαιροειδών Κυτάρρων) | Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία

Νόσοι Λυσσοσωμάτων

Νόσος Gaucher | Νόσος Niemann-Pick | Νόσος Tay-Sachs | Νόσος Wolman

Άλλες Διαταραχές

Σύνδρομο Lesch-Nyhan | Οστεοπέτρωση

Μεταμοσχέσεις για θεραπέια διαταραχών στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων - Ιστιοκυτταρική Διαταραχή

Οικογενής Ερυθροφαγοκύττωση Λεμφοιστιοκυττάρωση | Αιμοφαγοκύττωση | LCH ή Ιστιοκυττάρωση -Χ

Γονιδιακή Θεραπεία

Θρομβασθένεια Glanzmann | Βαριά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια (SCID) | Βαριά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια με Απαμινάση της Αδενοσίνης (ADA-SCID) | Βαριά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια που συνδέεται με το γονίδιο Χ

Κυτταρική Καρδιομυοπλαστία

Ανάπλαση κατεστραμμένων καρδιακών μυών με τη έγχυση βλαστοκυττάρων ή με την προώθηση της ανάπτυξης τους μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Αυτοάνοσες ασθένειες

Διαβήτης Τύπου | Λύκος

Μεταμοσχεύσεις για θεραπεία ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος

Εγκεφαλική παράλυση