Ξέρετε ποια υπηρεσία επιθυμείτε;

Τα βλαστοκύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος μπορούν τώρα να θεραπεύσουν 85 διαφορετικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας, της θαλασσαιμίας και της αναιμίας

Οι πιθανότητες μελλοντικών θεραπειών μέσω του ιστού του ομφαλίου λώρου αναπτύσσονται συνεχώς και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πάνω από 300 κλινικές δοκιμές

Φύλαξη Κυττάρων Οδοντικού Πολφού

Τα νεογιλά δόντια και τα υγιή δόντια ενηλίκων αποτελούν φανταστική πηγή βλαστικών κυττάρων οδοντικού πολφού και μπορούν να προσφέρουν στους γονείς μία δεύτερη ευκαιρία να φυλάξουν τα βλαστικά κύτταρα των παιδιών τους

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κατάλογο των υπηρεσιών μας,
απλά ζητήστε ένα φυλλάδιο

Ξέρετε ποια υπηρεσία επιθυμείτε;

Απλά επισκεφτείτε τη σελίδα που αναφέρονται οι τιμές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές πληρωμής, τα προγράμμα πληρωμών και τον τρόπο παραγγελίας της υπηρεσίας

Βοήθεια και Παροχή Συμβουλών