Τα βλαστικά κύτταρα του ιστού του ομφάλιου λώρου είναι πηγή μεγάλων προσδοκιών , σχετικά με τις μοναδικές μελλοντικές ιατρικές εφορμογές

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται πάνω από 1,000 κλινικές δομικές με τη χρήση βλαστοκυττάρων, που εστιάζουν στις πιθανότητες θεραπείας νοσημάτων που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής όπως ο διαβήτης, καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλική παράλυση.

Τα βλαστοκύτταρα που βρίσκονται στον ιστό του ομφάλιου λώρου ονομάζονται μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs). Ο συγκεκριμένος τύπος βλαστοκυττάρων έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό αναγεννητικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συνδετικών ιστών όπως οστών, χόνδρων, και κυττάρων αναδόμησης δέρματος, ηπατικών κυττάρων και νευρολογικών κυττάρων.

Οι μελλοντικές προοπτικές των εν λόγω βλαστοκυττάρων ιντριγκάρουν. Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής των παιδιών μας, αυτά τα μοναδικά βλαστοκύτταρα θα χρησιμοποιούνται καθημερινά στη θεραπεία διαφόρων καταστάσεων όπως καρκίνος, εγκεφαλικές βλάβες και ηπατικές ασθένειες.

Η φύλαξη βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφάλιου λώρου, συνδυάζεται συχνά με την υπηρεσία φύλαξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος προκειμένου οι γονείς να ωφεληθούν από τη δυνατότητα χρήσης τους σε θεραπείες που εφαρμόζονται σήμερα με βλαστοκύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος αλλά και σε πιθανές μελλοντικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα ιστού ομφάλιου λώρου.

  • Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 300 κλινικές δοκιμές για θεραπείες διάφορων ασθενειών με μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSC) συμπεριλαμβανομένων της εγκεφαλικής παράλυσης και διαβήτη
  • Μία μοναδική ευκαρία
  • Απλή μη-επεμβατική διαδικασία
  • Συμπληρώνει τέλεια την υπηρεσία ομφαλοπλακουντιακου αίματος
  • Πιθανή χρήση σε συγγενείς και μέλη της ευρύτερης οικογένειας

#FactFile

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται πάνω από 300 κλινικές δομικές βλαστοκυττάρων ιστού ομφάλιου λώρου.

Επιλογές Πληρωμής

Κατανοούμε ότι η περίοδος γέννησης του παιδιού σας είναι μια ιδιαίτερα πολυέξοδη περίοδος και γι' αυτό προσφέρουμε ευέλικτα προγράμματα πληρωμής συμπεριλαμβανομένων των άτοκων δόσεων.

Βοήθεια και Παροχή Συμβουλών