Τα κύτταρα οδοντικού πολφού βρίσκονται στους νεογιλούς οδόντες του παιδιού σας και στα υγιή δόντια ενηλίκων

Αυτά τα πολύτιμα κύτταρα έχουν αναγεννητική δυναμική και μπορούν να μεταλλαχθούν σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά θεωρούνται ότι είναι παρθένα και αυτό το χαρακτηριστικό τους, τους επιτρέπει να προσαρμόζουν και να επιδιορθώνουν κύτταρα σε συνδέσμους, μύες, οστά, νεύρα και ακόμα και σε καρδιά με βλάβη.

Δεν είναι μόνο οι νεογιλοί οδόντες που φιλοξενούν αυτά τα μοναδικά κύτταρα, τα υγιή δόντια ενηλίκων μπορούν επίσης να επεξεργαστούν και αποθηκευτούν.

Το κέντρο του δοντιού είναι μία δεξαμενή κυττάρων οδοντικού πολφού. Μόλις παραλάβουμε το δόντι στο εργαστήριο μας, θα εξάγουμε τα κύτταρα οδοντικού πολφού από το κέντρο του δοντιού, θα τα επεξεργαστούμε και θα τα προετοιμάσουμε προς αποθήκευση.

Προς το παρόν, τα κύτταρα που βρίσκονται στον οδοντικό πολφό, είναι επί του παρόντος σε στάδιο κλινικών δοκιμών για 300 διαφορετικές περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της εγκεφαλικής παράλυσης και του αυτισμού.

Παρόλο που η πιο πλούσια πηγή βλαστοκυττάρων βρίσκεται στον ομφάλιο λώρο, η συλλογή των βλαστοκυττάρων οδοντικού πολφού προσφέρει στους γονείς μια δεύτερη ευκαιρία να αποθηκεύσουν τα πολύτιμα κύτταρα των παιδιών τους.

  • Παρέχει στους γονείς μία δεύτερη ευκαιρία να αποθηκεύσουν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους.
  • Απλή μη επεμβατική διαδικασία
  • Τα βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού μπορούν να εξαχθούν από τους νεογιλούς οδόντες ή από τους φρονιμίτες
  • Τα βλαστοκύτταρα MSC είναι σε στάδιο κλινικών δοκιμών για πάνω από 300 περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της εγκεφαλικής παράλυσης
  • Πιθανή μελλοντική χρήση βλαστοκυττάρων για δίδυμα ή για άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας

#FactFile

Τα βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού μπορούν να εξαχθούν από τους νεογιλούς οδόντες ή από τα υγιή δόντια ενηλίκων.

Επιλογή πληρωμής

Προσφέρουμε ευέλικτα προγράμματα πληρωμής συμπεριλαμβανομένων των άτοκων δόσεων.

Βοήθεια και Παροχή Συμβουλών