Η διαδικασία συλλογής οδοντικού πολφού

Πρώτο Βήμα

Το φιαλίδιο συλλογής των δοντιών καθαρίζεται και μεταφέρεται σε αποστειρωμένο δωμάτιο από επιστημονικά υπεύθυνο υπάλληλο

Δεύτερο Βήμα

Ο οδοντικός πολφός εξάγεται από τους νεογιλούς οδόντες ή τα υγιή δόντια ενηλίκων

Τρίτο Βήμα

Στη συνέχεια, ο οδοντικός πολφός επεξεργάζεται προκειμένου να απελευθερωθούν τα κύτταρα

Τέταρτο Βήμα

Τα κύτταρα μεταφέρονται σε φιάλη κυτταροκαλλιέργειας και καλλιεργούνται σε ειδικό μέσο ανάπτυξης έως ότου να παρουσιάσει το δείγμα επαρκή αριθμό κυττάρων

Πέμπτο Βήμα

Τότε τα κύτταρα μεταφέρονται από τη φιάλη και καταμετρούνται

Έκτο Βήμα

Θα προστεθεί κρυοπροστατευτικό στα κύτταρα και μετά θα μεταφερθούν σε κρυο-φιαλίδια

Έβδομο Βήμα

Το δείγμα τότε ψύχεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -190ºC με τη χρήση ελεγχόμενης σταδιακής ψύξης και τοποθετείται σε δεξαμενή αζώτου φάσης ατμού για μακροχρόνια φύλαξη

Επιλογή πληρωμής

Προσφέρουμε ευέλικτα προγράμματα πληρωμής συμπεριλαμβανομένων των άτοκων δόσεων