Εισαγωγή

1.1 Η Future Health Technologies Limited («εμείς», «εμάς» και «δικό μας») δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών του δικτυακού μας τόπου και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Στην παρούσα πολιτική εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 1.2 Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα στα οποία γίνεται αναφορά σε αυτήν) περιγράφει τη βάση πάνω στην οποία τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που εσείς μας παρέχετε, θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριστούμε. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.futurehealthbiobank.com, μία ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργείται από την Future Health Technologies Limited, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. 1.3 Για τους σκοπούς του ισχύοντος δικαίου, νομοθεσίας και κανονισμών περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Future Health Technologies Limited. Είμαστε καταχωρημένοι στην Αγγλία και Ουαλία, με αριθμό εταιρείας 04431145 και έχουμε την έδρα μας στη διεύθυνση 10 Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ΑΦΜ μας είναι GB 84746 3203. 1.4 Είμαστε διαπιστευμένοι από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Medicines and Healthcare products). Ο αριθμός του πιστοποιητικού μας είναι 0083/00/00/0-04. 1.5 H Εταιρεία μας ρυθμίζεται από την Αρχή για τους Ανθρώπινους Ιστούς. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειάς μας είναι 22503.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

2.1 Στην παρούσα Ενότητα 2, περιγράφουμε: (α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορεί να επεξεργαστούμε, (β) τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, και (γ) τη νομική βάση της επεξεργασίας. 2.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις επισκέψεις στη σελίδα και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή, τη συχνότητα και το μοντέλο της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημά μας παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. 2.3 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας ("δεδομένα λογαριασμού"). Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, την οικογενειακή σας κατάσταση και τα εξαρτώμενα πρόσωπα. Τα δεδομένα λογαριασμού μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας, της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας (μεταξύ άλλων με σκοπό την προσφορά και εμπορία προϊόντων και/ή υπηρεσιών σε εσάς σε σχέση με τις υπηρεσίες αποθήκευσης βλαστοκυττάρων που προσφέρουμε). Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, και συγκεκριμένα η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας καθώς και η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψη της σύμβασης αυτής. 2.4 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που περιλαμβάνονται στο προσωπικό σας προφίλ στην ιστοσελίδα μας ("δεδομένα προφίλ"). Τα δεδομένα προφίλ μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το φύλο, την οικογενειακή σας κατάσταση και τα εξαρτώμενα πρόσωπα. Τα δεδομένα προφίλ μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την ενεργοποίηση και παρακολούθηση της χρήσης από εσάς της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, και συγκεκριμένα η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας καθώς και η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψη της σύμβασης αυτής. 2.5 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ("δεδομένα υπηρεσιών"). Τα δεδομένα υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια επίσκεψης, τις επισκέψεις σας στη σελίδα και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με με τη χρονική στιγμή, τη συχνότητα και το μοντέλο της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς. Τα δεδομένα υπηρεσιών μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας, της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, και συγκεκριμένα η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας. 2.6 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε αίτημα που υποβάλλετε σε εμάς σχετικά με προϊόντα ή/και υπηρεσίες ("δεδομένα έρευνας"). Τα δεδομένα έρευνας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς προσφοράς, εμπορίας και πώλησης σχετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, και συγκεκριμένα η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας και η επικοινωνία με τους χρήστες. 2.7 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αγορών αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιείτε μαζί μας και/ή μέσω της ιστοσελίδας μας ("δεδομένα συναλλαγών"). Τα δεδομένα συναλλαγών ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής σας. Τα δεδομένα συναλλαγών μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών και τη διατήρηση κατάλληλων αρχείων των συναλλαγών αυτών. Η νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς, κατόπιν αιτήματός σας για σύναψη μίας τέτοιας σύμβασης και τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την ορθή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας. 2.8 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να εγγραφείτε για τη λήψη ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή/και ενημερωτικών δελτίων μας ("δεδομένα ειδοποίησης"). Τα δεδομένα ειδοποίησης μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας αποσταλούν οι σχετικές ειδοποιήσεις ή/και ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την ορθή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησή μας και η επικοινωνία με τους χρήστες. 2.9 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε ("δεδομένα αλληλογραφίας"). Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται με χρήση των φορμών επικοινωνίας του ιστότοπου. Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας με εσάς και τήρησης αρχείων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την ορθή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησή μας και η επικοινωνία με τους χρήστες. 2.10 Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 2, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση η οποία τίθεται σε εμάς ή για να προστατεύσουμε ζωτικά σας συμφέροντα ή ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου φυσικού προσώπου. 2.11 Παρακαλούμε μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εκτός αν σας παρακινήσουμε να το κάνετε.

Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

3.1 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας (αυτό σημαίνει θυγατρικές μας, την τελική μας εταιρεία χαρτοφυλακίου και όλες τις θυγατρικές της), στο μέτρο που είναι εύλογα αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική. 3.2 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές ή/και επαγγελματικούς μας συμβούλους, στο μέτρο που είναι εύλογα αναγκαίο για την απόκτηση και διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση κινδύνων, την λήψη επαγγελματικών συμβουλών και τη διαχείριση νομικών διαφορών. 3.3 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας στο μέτρο που είναι εύλογα αναγκαίο για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης βλαστοκυττάρων ή/και σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 3.4 Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας μπορούν να διεκπεραιώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας. Θα μοιραζόμαστε δεδομένα συναλλαγών με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των πληρωμών σας, την επιστροφή τέτοιων πληρωμών και την αντιμετώπιση καταγγελιών και ερωτήσεων σχετικά με τις πληρωμές και επιστροφές χρημάτων αυτές. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και τις πρακτικές τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. 3.5 Εκτός από τις συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 3, μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα όταν η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που τίθεται σε εμάς ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων

4.1 Στην παρούσα Ενότητα 4, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 4.2 Ορισμένες από τις άλλες εταιρίες του ομίλου μας, οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι στους οποίους μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ενότητα 3 ανωτέρω έχουν γραφεία και εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Οι μεταβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιοδήποτε τέτοιο γραφείο ή εγκατάσταση θα προστατεύονται με τις κατάλληλες διασφαλίσεις. 4.3 Ορισμένες από τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Οι μεταβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιαδήποτε τέτοια εγκατάσταση θα προστατεύονται με τις κατάλληλες διασφαλίσεις.

Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

5.1 Η παρούσα Ενότητα 5 εκθέτει τις πολιτικές και τις διαδικασίες διατήρησης δεδομένων της εταιρείας μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. 5.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν πρέπει να διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για το σκοπό ή για τους σκοπούς αυτούς. 5.3 Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας Ενότητας 5, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η διατήρηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που έχει τεθεί σε εμάς ή για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας ή ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

Τροποποιήσεις

6.1 Μπορεί να ανανεώνουμε αυτή την πολιτική από καιρού εις καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας. 6.2 Θα πρέπει να ελέγχετε τη σελίδα αυτή περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική αυτή. 6.3 Μπορούμε να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στην πολιτική αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του συστήματος ιδιωτικής ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

Τα δικαιώματά σας

7.1 Στην παρούσα Ενότητα 7, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι σύνθετα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για μία πλήρη εξήγηση των δικαιωμάτων αυτών. 7.2 Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής: (α) το δικαίωμα πρόσβασης (β) το δικαίωμα σκέψης (γ) το δικαίωμα διαγραφής (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (ε) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (στ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή και (ζ) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης. 7.3 Έχετε το δικαίωμα επιβεβαίωσης για το κατά πόσον επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Οι πρόσθετες αυτές πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων, θα σας χορηγήσουμε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Το πρώτο αντίγραφο θα χορηγηθεί δωρεάν, αλλά επιπλέον αντίγραφα ενδέχεται να υπόκεινται σε εύλογες χρεώσεις. 7.4 Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 7.5 Σε ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι περιστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες γενικές εξαιρέσεις στο δικαίωμα διαγραφής. Αυτές οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων./p> 7.6 Σε ορισμένες περιστάσεις έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις στις οποίες αμφισβητείτε ή επιθυμείτε από εμάς να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την συνεχιζόμενη ανάγκη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί στη βάση αυτή, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα τα επεξεργαστούμε άλλως μόνο με τη συγκατάθεσή σας, για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. 7.7 Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι ότι αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας η οποία εκτελείται προς το κοινό συμφέροντα ή για έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Εάν προβάλλετε τέτοια εναντίωση, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή ότι η επεξεργασία αφορά την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 7.8 Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για οποιουσδήποτε σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης). Εάν προβείτε σε τέτοια εναντίωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό. 7.9 Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 7.10 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικών δεδομένων, έχετε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. 7.11 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση. 7.12 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρας σας με γραπτή γνωστοποίηση προς εμάς.

Σχετικά με τα cookies

8.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή web σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. 8.2 Τα cookies μπορεί να είναι "μόνιμα" cookies ή cookies «συνεδρίας»: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie συνεδρίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της συνεδρίας του χρήστη, όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. 8.3 Τα cookie συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που οδηγούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας ενός χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

Cookies που χρησιμοποιούμε

9.1 Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) επαλήθευση ταυτότητας - χρησιμοποιούμε cookies για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας (τα cookies που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό είναι: [προσδιορίστε τα cookies]. (β) κατάσταση - χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας (τα cookies που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι: [προσδιορίστε τα cookies]), (γ) εξατομίκευσης - χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας και για την εξατομίκευση του δικτυακού τόπου για εσάς (τα cookies που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι: [προσδιορίστε τα cookies]), και (δ) ασφαλείας - χρησιμοποιούμε cookies ως στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και για την προστασία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών μας γενικά (τα cookies που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό είναι: [προσδιορίστε τα cookies]) .

Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

10.1 Οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. 10.2  Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η πολιτική απορρήτου της Google διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/. Τα σχετικά cookies είναι: [προσδορίστε τα cookies].

Διαχείριση cookies

11.1 Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν την άρνηση αποδοχής των cookies και τη διαγραφή των cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από το πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης και από έκδοση σε έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: (α) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl+en(Chrome) ; (β) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox) ; (γ) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/(Opera); (δ) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows -internet-explorer-delete-manage-cookies (internet Explorer); (ε) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and (στ) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge). 11.2 Το μπλοκάρισμα όλων των cookies θα έχει αρνητική επίπτωση στην χρηστικότητα πολλών ιστότοπων. 11.3 Εάν μπλοκάρετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά του ιστότοπού μας.

Επικοινωνία

12.1 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: (α) μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας την ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα 1 παραπάνω (β) χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, (γ) τηλεφωνικώς, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας από καιρού εις καιρόν, ή (δ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας από καιρού εις καιρόν.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

13.1 Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι: Michael Frankton (Διευθυντής Επικοινωνίας και Εργασιών) email: OperationsManager@fhbb.com