Η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστικών κυττάρων παγκοσμίως

Η Future Health Biobank είναι η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστοκυττάρων παγκοσμίως. Θεωρείται στο κλάδο των τραπεζών βλαστικών κυττάρων η πιο καινοτόμα, εξαιρετική στη ποιότητα και την εξυπηρέτηση . Οι διαδικασίες και στα 2 εργαστήρια, στη Μ. Βρετανία και στην Ελβετία, είναι αδειοδοτημένες και διαπιστευμένες στο υψηλότερο επίπεδο και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα GMP.

Το εργαστήριο της Future Health Biobank στην Αγγλία είναι μια τράπεζα ανθρώπινων ιστών, η οποία έχει λάβει άδεια από την Αρχή Ανθρώπινων Ιστών (HTA) και είναι διαπιστευμένη από τον Οργανισμό Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Προιόντων (MHRA) του Υπουργείου Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Το υπουργείο Υγείας της Μ. Βρετανίας συγκαταλεγεται μεταξύ των πρώτων κυβερνητικών οργάνων στην Ευρώπη για την έκδοση ειδικού Κώδικα Πρακτικής που διέπει τις δραστηριότητες των Τραπεζών Ανθρωπίνων Ιστών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Τράπεζες Βλαστικών Κυττάρων. Ο στόχος αυτού του Κώδικα Πρακτικής είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ασφαλής χρήση ιστών που διατίθενται στους σχετικούς υγειονομικούς οργανισμούς για θεραπευτική χρήση και ιατρικές εφαρμογές. Πρόκειται για τη βασική αρχή λειτουργίας των τραπεζών βλαστικών κυττάρων.

Επικοινωνείστε μαζί μας

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

aabb logo

AABB Πιστοποίηση

Η Future Health Biobank έλαβε την πλήρη πιστοποίηση AABB (American Association of Blood Banks) το 2016, με αριθμό μητρώου ID 138834, δεσμευόμενη να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

hta logo

HTA - Αρχή ανθρωπίνων ιστών

Η Future Health Biobank αδειοδοτήθηκε από την HTA τον Απρίλιο του 2006 και έλαβε πλήρη άδεια χρήσης την 1η Σεπτεμβρίου 2006, καθιστώντας την εταιρεία την πρώτη τράπεζα αίματος ομφάλιου λώρου που έχει λάβει άδεια από την Αρχή Ανθρωπίνων Ιστών (HTA). Η τυπική χορήγηση αδειών χορηγείται μόνο μετά από ισχυρούς, μακροσκελείς και λεπτομερείς ελέγχους των ολοκληρωμένων λειτουργικών και εργαστηριακών διαδικασιών της εταιρείας. Οι τακτικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν τη συνεχή τήρηση των απαιτούμενων προτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση ισχύος της άδειας λειτουργίας.

Η Future Health Biobank ελέγχεται από την HTA και κατέχει άδεια (αριθμός 22503) που χορηγείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 (1) και (2) και 2 του Προγράμματος Ανθρωπίνων Ιστών (Ποιότητα και Ασφάλεια για Ανθρώπινες Εφαρμογές) 2007 για (1) , την εξέταση, την επεξεργασία, τη διανομή και / ή την εισαγωγή / εξαγωγή ιστών ή / και κυττάρων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και (2) την αποθήκευση ιστών ή / και κυττάρων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

iso 9001 logo

ISO - Διεθνές Ινστιτούτο Προτύπων

Η Future Health Biobank είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας παρέχουν τη βάση για την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών, το κίνητρο του προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση.

Η Future Health Biobank είναι πιστοποιημένη από την BSI (αριθμός FS554566) για τη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με την απαίτηση του ISO 9001: 2015 για το αντικείμενο της προμήθειας, αποθήκευσης, δοκιμής, επεξεργασίας, εισαγωγής και εξαγωγής, εξέτασης και διάθεσης βλαστικών κυττάρων.

mhra logo

MHRA - Ίδρυση αίματος

Η Future Health Biobank ρυθμίζεται από την MHRA και διαθέτει άδεια ιδρύματος αίματος (αριθμός BEA 21314) που χορηγείται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Ποιότητας Κανονισμών 2005 αριθ. 50 (όπως τροποποιήθηκε) για την ανάληψη και τον έλεγχο του αίματος και των συστατικών του, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους, καθώς και την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του αίματος και των συστατικών του όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση.

ofsp logo

OFSP - Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας

Η Future Health Biobank έλαβε την άδεια εισαγωγής, εξαγωγής και αποθήκευσης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ελβετίας, σύμφωνα με το πρότυπο OFSP αριθ. BS2013-nTxZo93-N0-V00 και BS2013-nTxZo94-N0-V00 τον Δεκέμβριο του 2013.

gdp logo

Πρακτική ορθής διανομής φαρμακευτικών προιόντων

Πιστοποιητικό GDP για αποθήκευση προϊόντων μεταμόσχευσης / γονιδιακής θεραπείας / γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Τι είναι το GDP;

Η πρακτική ορθής διανομής είναι το πρότυπο που πρέπει να πληροί ο διανομέας φαρμακευτικών προιόντων για να διασφαλίζει την ποιότητα και την ακεραιότητα των ιατρικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση.

Τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση πρέπει :

  • Να αποθηκεύονται στις σωστές συνθήκες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς
  • Να πληρούν τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων γραμμών για την Πρακτική Ορθής Διανομής Φαρμάκευτικών Προιόντων για Ανθρώπινη Χρήση (2013 / C 343/01) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Να πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού GMP Μέρος II (Βασικές απαιτήσεις για Ενεργές Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως Αρχικά Υλικά) και GMP Μέρος IV

Διαθέτουμε από το 2013

Πιστοποίηση συμμόρφωσης του GDP για αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων

swissmedic logo

Swissmedic

Η Swissmedic εξουσιοδοτεί το εργαστήριο της Future Health Biobank στην Ελβετία για την εισαγωγή / εξαγωγή, την επεξεργασία, τη δοκιμή και τη μακροχρόνια κρυοσυντήρηση του αίματος του ομφάλιου λώρου, του ιστού του ομφάλιου λώρου και του λιπώδους ιστού για αυτόλογες και αλλογενείς εφαρμογές. Η άδεια αυτή ρυθμίζει την παραγωγή έτοιμων προς χρήση προϊόντων κυτταρικής θεραπείας καθώς και προϊόντων ενδιάμεσης κυτταρικής θεραπείας. Αριθμός άδειας 500028.

Γιατί να επιλέξετε την Future Health?

Μόλις αποφασίσετε για τη φύλαξη βλαστικών κυττάρων, αμέσως μετά θα πρέπει να αποφασίσετε σε ποια τράπεζα θα εμπιστευτείτε για το δείγμα του μωρού σας. Δείτε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να μας επιλέξετε.

Η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστικών κυττάρων παγκοσμίως

Κατέχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δηλαδή διαδικασίες, ασφάλεια, τεχνολογία και εγκαταστάσεις μας που δεν υστερούμε σε κανένα.

Η μεγαλύτερη τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων στην Αγγλία

Κατέχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δηλαδή διαδικασίες, ασφάλεια, τεχνολογία και εγκαταστάσεις μας που δεν υστερούμε σε κανένα.

Είμαστε η μόνη τράπεζα με δύο εργαστήρια

Είμαστε η μόνη τράπεζα βλαστικών κυττάρων της Αγγλίας που κατέχει και λειτουργεί δύο εργαστήρια σε δύο ξεχωριστές γεωγραφικές τοποθεσίες. Η κατοχή μιας δεύτερης μονάδας σημαίνει ότι εξακολουθούμε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε, να εξετάζουμε και να αποθηκεύουμε τα βλαστοκύτταρα του μωρού σας σε περίπτωση προβλήματος στην κύρια μονάδα μας.