Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής του Ιστότοπου

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις παροχής (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς) θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής κάθε προϊόντος (εφεξής το Προϊόν) και υπηρεσίας (εφεξής "Υπηρεσία") που αναγράφονται στον ιστότοπό μας www.futurehealthbiobank.com/gr (εφεξής "ο ιστότοπος μας") προς εσάς. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις παροχής του Ιστότοπου προσεκτικά, πριν να παραγγείλετε οποιοδήποτε Προϊόν ή Υπηρεσία από τον ιστότοπο μας. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι παραγγέλνοντας οποιοδήποτε Προϊόν ή Υπηρεσία , συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνείτε ότι με την αποστολή της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας ή άλλη γραπτή φόρμα αποδοχής της παραγγελίας, οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Παροχής του Ιστότοπου και η παραγγελία θα αποτελούν την πλήρη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μας για την παροχή του παραγγελθέντος Προϊόντος ή της παραγγελθείσας Υπηρεσίας (εφεξής η Σύμβαση). Θα πρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των Όρων και Προϋποθέσων Παροχής του Ιστότοπου για μελλοντική αναφορά. Πατήστε στο κουμπί που αναγράφει "Δέχομαι" στο τέλος των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσων Παροχής του Ιστότοπου, εάν συμφωνείται με αυτούς. Σε περίπτωση που αρνείστε να συμφωνήσετε με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοου, δεν θα μπορείτε να παραγγείλετε Προϊόν ή Υπηρεσία από τον Ιστότοπο μας.

Πληροφορίες σχετικά με μας

Ο Futurehealthbiobank.com/gr είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από την Future Health Technologies Limited ("εμείς", "εμάς", και δικός μας") . Είμαστε καταχωρημένοι στην Αγγλία και Ουαλία, με αριθμό Εταιρικού μητρώου 04431145. Η έδρα μας βρίσκεται στο Νότιγχαμ, στη διεύθυνση 10 Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο). Το ΑΦΜ μας είναι GB86746 3203. Είμαστε πιστοποιημένοι από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι 0083/00/00/-04. Ελεγχόμαστε από την Αρχή Ανθρωπίνων Ιστών. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειας μας είναι 22503.

Το status σας

Παραγγέλνοντας κάποιο από τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες μας, μέσω του ιστότοπου μας, εγγυάστε ότι:
 • Είστε σε θέση να συνάψετε δεσμευτική συμφωνία, και
 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Πως δομείται η συμβάση μεταξύ μας

Μετά από κάθε παραγγελία, θα λάβετε από εμάς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα βεβαιώνοντας ότι παραλάβαμε την παραγγελία. Σας ενημερώνουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έγινε δεκτή. Η παραγγελία σας αποτελεί μία προσφορά για εμάς για την αγορά του σχετικού Προϊόντος ή Υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην έγκριση τους από εμάς, και θα βεβαιώσουμε την αποδοχή της, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος που βεβαιώνει την αποστολή του Προϊόντος (εφεξής η Βεβαίωση Αποστολής) ή κάποια άλλη γραπτή φόρμα αποδοχής, που επιβεβαιώνει ότι θα παράσχουμε την Υπηρεσία (που έχει ζητηθεί). Η Σύμβαση μεταξύ μας συνάπτεται μόνο μετά την απόστολή της σχετικής Βεβαίωσης Αποστολής από εμάς ή της οποιαδήποτε άλλης αποδοχής της παραγγελίας Η Σύμβαση θα σχετίζεται με το Προϊόν για το όποιο θα σας έχουμε στείλει Βεβαίωση Αποστολής ή με την Υπηρεσία της οποίας την παροχή έχουμε επιβεβαιώσει με γραπτή φόρμα αποδοχής παραγγελίας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε άλλο Προϊόν ή Υπηρεσία που μπορεί να αποτελούσαν μέρος της Παραγγελίας σας μέχρι την αποστολή του Προϊόντος ή την παροχή της Υπηρεσίας που επιβεβαιώθηκε με χωριστή Βεβαίωση Αποστολής ή άλλη γραπτή φόρμα αποδοχής της παραγγελίας

Το status μας

Μπορεί μέσω του ιστότοπου μας , να σας παράσχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους άλλων εταιρειών, με τις οποίες συνδεόμαστε ή όχι. Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα αγοράσετε από τρίτα μέρη - προμηθευτές μέσω του ιστότοπου μας, ή από εταιρείες για τις οποίες παρείχαμε σύνδεσμο στον ιστότοπο μας, θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, κατάλληλα για το σκοπό σας ή θα πληρούν την περιγράφη ή τις προδιαγραφές ή (σε περίπτωση υπηρεσιών) θα εκτελούνται με την εύλογη επιμέλεια και εμπειρία, και ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ κατηγορηματικά κάθε τέτοιου είδους εγγύηση. Η ΑΡΝΗΣΗ μας αυτή δεν επηρεάζει τα βασικά σας δικαιώματα κατά του τρίτου μέρους - πωλητή.

Δικαιώματα Καταναλωτή

Εάν είστε ο συμβαλλόμενος καταναλωτής, μπορείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση: (α) για την παροχή Προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του Προϊόντος, ή (β) για την παροχή Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημέρα σύναψης της Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας (εκτός εάν η Υπηρεσία παρέχεται κατά την περίοδο ακύρωσης, οπότε σε αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα ακύρωσης ισχύει μόνο για την περίοδο πριν την παροχή). Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε πίσω το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε για το Προϊόν ή την Υπηρεσία συμφωνα με την πολιτική επιστροφών που αναφέρεται πιο κάτω άρθρο 9. Για την ακύρωση Σύμβασης, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς. Πρέπει επίσης (όταν πρόκειται για Σύμβαση παροχής Προϊόντος) να μας επιστρέψετε το Προϊόν αμέσως, στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν το παραλάβατε, και με δικά σας έξοδα και ευθύνη. Έχει νομική υποχρέωση να δείξετε κάθε εύλογη φροντίδα για το Προϊόν για το διάστημα που βρίσκεται στην κατοχή σας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με την εν λόγω υποχρέωση, έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή αποζημίωσης, εναντίον σας. Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους υγιεινής θα δεχτούμε μόνο επιστροφές σετ συλλογής βλαστοκυττάρων που επιστρέφονται άθικτα και αχρησιμοποίητα. Είστε υπόχρεοι του κόστος αποστολής για την επιστροφή του Προϊόντος και του συνολικού του περιεχομένου στο Εργαστήριο μας, στο Νότιγχαμ, στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω.

Διαθεσιμότητα και Παράδοση

Η παραγγελία σας θα εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία παράδοσης ή παροχής που αναγράφεται στη Επιβεβαίωση Αποστολής ή σε κάθε άλλη φόρμα αποδοχής παραγγελίας (ανάλογα την περίπτωση), ή σε περίπτωση που δεν ορίζεται ημερομηνία παράδοσης ή παροχής, τότε (στην περίπτωση Προϊόντος) μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Αποστολής ή (σε περίπτωση Υπηρεσίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποστολής κάθε άλλης φόρμας αποδοχής παραγγελίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Κίνδυνος και Τίτλος

 • Αναλαμβάνετε την ευθύνη του Προϊόντος από τη στιγμή της παραλαβής
 • Η κυριότητα του Προϊόντος θα περάσει σε εσάς όταν λάβουμε πλήρη εξόφληση όλων των ποσών που αφορούν το Προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Τιμή και Τρόπος Πληρωμής

Η τιμή του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας θα είναι ίδια με αυτή που αναφέρεται στον ιστότοπο μας κάθε σχετική περίοδο, εκτός από περιπτώσεις εμφανούς λάθους, και (εκτός των περιπρώσεων που αναφέρεται διαφορετικά στον ιστότοπο μας) περιλαμβάνει ΦΠΑ. Μπορούν να επέλθουν αλλαγές στις τιμές, οποιαδήποτε στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες έχουμε ήδη στείλει Επιβεβαίωση Αποστολής ή άλλη γραπτή φόρμα αποδοχής της παραγγελίας Είναι πάντα πιθανό, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ένα Προϊόν ή μια Υπηρεσία που αναφέρεται στον ιστότοπο μας να έχει τιμολογηθεί λανθασμένα. Θα επιβεβαιώσουμε τις τιμές ως μέρος της αποδοχής της παραγγελίας και/ ή των διαδικασιών αποστολής, έτσι ώστε σε περίπτωση που η σωστή τιμή του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας είναι μικρότερη από την αναφερόμενη τιμή, θα χρεώσουμε το μικρότερο ποσό όταν θα αποστείλουμε το Προϊόν σε εσάς ή θα παρέχουμε την Υπηρεσία (ανάλογα την περίπτωση). Σε περίπτωση που η σωστή τιμή του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας είναι μεγαλύτερη από την τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν την αποστολή του Προϊόντος ή την παροχή της Υπηρεσίας (αναλόγως την περίπτωση) ή θα απορρίψουμε την παραγγελία σας και θα σας ενημερώσουμε για την σχετική απόρριψη. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας παρέχουμε Προϊόν ή Υπηρεσία στην λανθασμένη (κατώτερη) τιμή, ακόμη κι αφού σας στείλουμε Επιβεβαίωση Αποστολής ή άλλη γραπτή φόρμα αποδοχής, εάν το λάθος στην τιμολόγηση είναι εμφανές και σαφές και θα μπορούσε εύκολα να αναγνωριστεί από εσάς ως λάθος τιμολόγησης. Η πληρωμή κάθε παραγγελθέντος Προϊόντος ή Υπηρεσίας γίνεται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Δεχόμαστε πληρωμές με VISA, Mastercard, VISA debit, VISA electron, Maestro, Solo και JCB. Δεν θα χρεώσουμε την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα μέχρι να αποστείλλουμε το Προϊόν ή να εκτελέσουμε την παραγγελθείσα Υπηρεσία.

Πολιτική Επιστροφών

Εάν ακυρώσετε τη Σύμβαση μεταξύ μας: εντός της περιόδου υπαναχώρησης 14 ημερών που αναφέρεται στο πιο πάνω στο άρθρο 6.1, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που οφείλεται το συντομότερο δυνατόν, σε κάθε περίπτωση: (α) όταν η Σύμβαση αφορά την προμήθεια Προϊόντος, μέσα σε 14 ημέρες από την επιστροφή του Προϊόντος σε εμάς ή (β) όταν η Σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσίας, μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που λάβαμε την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση θα επιστρέψουμε την πλήρη αξία του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής του Προϊόντος σε εσάς ή της Υπηρεσίας (αναλόγως την περίπτωση). Θα είστε υπόχρεοι για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής των Προϊόντων σε εμάς. σε κάθε άλλη περίπτωση (όπως για παράδειγμα, κατόπιν ειδοποίησης σας σύμφωνα με το άρθρο 19.2 που έπεται ότι δεν συμφωνείται με τις αλλαγές που επήλθαν στις πολιτικές μας ή στους όρους και τις προϋποθέσεις, ή γιατί ισχυρίζεστε ότι το Προϊόν ή η Υπηρεσία είναι ελαττωματική), (όταν είναι εφικτό) θα εξετάσουμε το επιστραφέν Προϊόν, και σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε με ηλεκτρονικό μήνυμα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εάν δικαιούστε ή όχι επιστροφή χρημάτων. Συνήθως επεξεργαζόμαστε κάθε επιστροφή χρημάτων το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που αναγνωρίστηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι δικαιούστε επιστροφής χρημάτων. Για κάθε Προϊόν που μας επιστρέφετε λόγω ελαττώματος θα αποζημιώνεστε πλήρως για τα έξοδα αποστολής του αντικειμένου σε εσάς και τα έξοδα επιστροφής του αντικειμένου από εσάς σς εμάς. Επίσης θα αποζημιώνεστε πλήρως για κάθε ελαττωματική Υπηρεσία Συνήθως επιλέγουμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και από εσάς για την πληρωμή της αγοράς. Η επιστροφή θα γίνει στο νόμισμα της αρχικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας δεν είναι σε αυτό το νόμισμα, λόγω των ισχύοντων συναλλαγματικών τιμών και άλλων τραπεζικών χρεώσεων μπορεί το ποσό που θα επιστραφεί στο λογαριασμό σας να είναι μικρότερο από το αρχικό ποσό που χρεώθηκε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο έλλειμμα.

Η ευθύνη μας

Σας εγγυόμαστε ότι: (α) κάθε Προϊόν που αγοράστηκε από εμάς μέσω του ιστότοπου είναι ικανοποιητικής ποιότητας, εύλογα κατάλληλο για τους σκοπούς που το τα προϊόντα αυτά συνήθως προμηθεύονται και σε συμμόρφωση με ην περιγραφή ή τις προδιαγραφές του και (β) ότι κάθε Υπηρεσία που αγοράζεται από εσάς μέσω του ιστότοπου μας θα εκτλεστεί με εύλογη επιμέλεια και τεχνογνωσία. Σας ενημερώνουμε ότι μερικά νοσοκομεία μπορεί να αρνηθούν αιτήματα συλλογής βλαστοκυττάρων χρησιμοποιώντας τα σετ συλλογής και εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ποιο συγκεκριμένο Νοσοκομείο μπορεί να το απαιτήσει. Δεν φέρουμε, σε κανένα βαθμό, καμία ευθύνη για τα εξής:
 • Για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια;
 • Για τις διατάξεις του άρθρου 2(3) του Νόμου Περί προστασίας Καταναλωτή 1987;
 • Για απάτη ή δόλο, ή
 • για κάθε άλλο λόγο, που είναι παράνομο να αποκλείσουμε ή να προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε την ευθύνη μας
Όσον αφορά το ως άνω άρθρο 10.2, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για έμμεση ή συνεπαγόμενη απώλεια που μπορεί να επέλθει ως παράπλευρη απώλεια της βασικής απώλειας ή ζημιάς, συμπεριλαμβομένων όχτι περιοριστικά, των ακολούθων:
 • απώλεια εισοδήματος ή εσόδων;
 • απώλεια εργασίας;
 • απώλεια κερδών ή συμβάσεων;
 • απώλεια προβλεπόμενων κερδών;
 • απώλεια καλής φήμης;
 • απώλεια δεδομένων ή χρήσης, ή
 • Απώλεια διαχείρισης ή εργατικών ωρών,
ανεξαρτήτως του χρόνου εκδήλωσης της ή εάν εκδηλώθηκε υπαίτια (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), λόγω αθέτησης συμφωνίας ή με άλλο τρόπο. Όσον αφορά το ως άνω άρθρο 10.2 και 10.3, η ευθύνη μας σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς σας λόγω αθέτησης των όρων και προύποθέσεων παροχής, από εμάς, περιορίζεται ρητά μόνο - και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά - την αγοραστική αξία του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας (αναλόγως της περίπτωση), που αγοράσατε. Σε περίπτωση που αγοράσετε ένα Προϊόν από τρίτο μέρος προμηθευτή, μέσω του ιστότοπου μας, ή προσωπική ευθύνη του προμηθευτή θα αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις του προμηθευτή.

Τήρηση των Νόμων

Σε περίπτωση που παραγγείλετε από τον ιστότοπο μας, Προϊόν για αποστολή εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, και θεσπίσματα, της χώρας αποστολής των προϊόντων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση των εν λόγω νόμων, κανόνων και θεσπισμάτων.

Γραπτή Επικοινωνία

Οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ότι κάποιες από τις πληροφορίες ή την αλληλογραφία που σας αποστέλλουμε θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας, θα είναι κυρίως ηλεκτρονική. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες, αναρτώντας ειδοποιήσεις στον ιστότοπο μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα και αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και κάθε άλλη αλληλογραφία που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά πληρούν κάθε νόμιμη απαίτηση ότι οι εν λόγω επικοινωνίες θα είναι γραπτές. Οι προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τα βασικά σας δικαιώματα.

Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις που μας αποστέλλετε θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Future Technologies Limited at info@fhbb.com. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε με επιστολή στην ταχυδρομική σας διεύθυνση που μας δηλώσατε όταν κάνατε την παραγγελία, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που διευκρινίζεται στο προαναφερόμενο άρθρο 12. Η ειδοποίηση θα θεωρείτε ότι εστάλη και παρελήφθη αμέσως σε περίπτωση που αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, 24 ώρες μετά την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, ή σε τρεις ημέρες μετά την ταχυδρομική αποστολή. Για την απόδειξη της αποστολής της ειδοποίησης, αρκεί, σε περίπτωση επιστολής, ότι η εν λόγω αποστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, γραμματόσημο και εστάλη από το ταχυδρομείο, σε περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι το εν λόγω μήνυμα εστάλη στη σωστή διεύθυνση του παραλήπτη.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ μας είναι δεσμευτική τόσο για εμάς και εσάς όσο και για του διαδοδόχους και διορισθέντες από εμάς Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή άλλως διαθέσετε τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας ή των υποχρεώσεων σας που απορρέουν από αυτή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε υπεργολαβία ή με άλλο τρόπο διαθέσουμε τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων μας ή των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από αυτή, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.

Περιστατικά πέραν του Ελέγχου μας

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για μη επίτευξη ή για καθυστέρηση στην επίτευξη οποιασδήποτε υποχρέωσης μας που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση και η οποία οφείλεται σε λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου μας ("Περιστατικό Ανωτέρας Βίας") Ένα περιστατικό Ανωτέρας Βίας συμπεριλαμβάνει κάθε πράξη, περιστατικό, έλλειψη πράξης, παράλειξη ή ατύχημα που συνέβει πέραν από κάθε εύλογο έλεγχο και περιλαμβάνει ειδικότερα (και όχι περιοριστικά) τα εξής:
 • απεργίες, ανταπεργίες και άλλες εργασιακές στάσεις;
 • εμφύλιες αναταραχές, ταραχές, εισβολές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων, πόλεμος (είτε έχει επισήμως δηλωθεί ή όχι) ή απειλή ή προετοιμασία πολέμου;
 • φωτιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, κατολίσθηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή;
 • αδυναμία χρήσης των σιδηροδρομικών, ναυτιλιακών, αεροπορικών και οδικών μεταφορικών μέσων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς;
 • αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών, ή
 • νόμων, διαταγμάτων, νομοθετημάτων, κανονισμών ή περιορισμών οποιασδήποτε κυβέρνησης.
Η εκτέλεση των καθηκόντων μας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που λαμβάνει χώρα η Ανωτέρα Βία, και θα μας δωθεί παράταση στο χρόνο εκτέλεσης τους, ίση με τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια επίλυσης του λόγου Ανωτέρας Βίας ή εξεύρεσης μιας λύσης για την εκτέλεση των καθηκόντων μας παρά το λόγο ανωτέρας βίας

Παραίτηση

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας Σύμβασης δεν επιμείνουμε στην αυστηρή εκπλήρωση των υποχρεώσεων σας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή από τους Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής του Ιστότοπου, ή δεν προβούμε άμεσα στη νομική μας αποκατάσταση, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, αυτό δεν υποδηλώνει ότι παραιτούμαστε από τα δικαιώματα αυτά ή τις εν λόγω νομικές αποκαταστάσεις και δεν σας απαλλάσει από την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων. Τυχόν παραίτηση από μέρους μας από τυχόν αθέτηση σας, δεν υποδηλώνει και παραίτηση από κάθε άλλη επακόλουθη αθέτηση. Καμία παραίτηση από μέρους μας από τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής του Ιστότοπου δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητά ότι αποτελεί παραίτηση και σας κοινοποιείται γραπτώς και σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 13.

Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Παροχής του Ιστότοπου ή τις διατάξεις της Συμφωνίας κριθεί ως άκυρη, παράνομη ή ως μη ισχύουσα και ανίσχυρη, από τη σχετική αρμόδια αρχή, ο όρος αυτός ή η διάταξη αυτή θα διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις, που θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Συνολική συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής του Ιστότοπου και κάθε άλλο έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας, σε σχέση με το θέμα της κάθε Συμφωνίας και υπερισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας, ερμηνείας ή ρύθμισης μεταξύ μας, προφορικής ή γραπτής Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουμε ότι συνάπτοντας την παρούσα Σύμβαση κανένας από εμάς δεν βασίζεται σε έκφραση, δέσμευση ή υπόσχεση που δόθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο ή συνεπάγεται από προφορική ή γραπτή διαπραγμάτευση που έλαβε χώρα μεταξύ μας πριν την εν λόγω Σύμβαση εκτός εάν ρητά προβλέπεται στους Όρους και στις Προϋποθέσεις Προμήθειας του Ιστότοπου. Κανένας από τους δύο δεν θα προσφύγει σε ένδικα μέσα ως προς ψευδή δήλωση που έγινε από το άλλο μέρος, προφορική ή γραπτή, πριν την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης (εκτός εάν η εν λόγω ψευδής δήλωση έγινε με δόλο) και η μόνη νομική αποκατάσταση του αντισυμβαλλομένου θα είναι για αθέτηση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων και τις Προϋποθέσεις Προμήθειας του Ιστότοπου.

Δικαίωμα αλλαγής των όρων και των προϋποθέσεων

Έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε και τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής, ανά περιόδους προκειμένου να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις μας, τις αλλαγές στην τεχνολογία, τις αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής, τις αλλαγές των απαιτήσεων των σχετικών νόμων, θεσπισμάτων και κανονισμών και/ ή για κάθε άλλο λόγο που θεωρούμε σχετικό ή απαραίτητο. Υπόκεισθε στις πολιτικές μας και στους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή που παραγγέλνετε κάποιο Προϊόν ή Υπηρεσία από εμάς, εκτός: (α) εάν η αλλαγή σε αυτές τις πολιτικές και όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν από καιρό σε καιρό (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής του Ιστότοπου) απαιτείται από το νόμο ή κυβερνητική αρχή (οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ισχύει και για τις παραγγελίες που έχετε ήδη υποβάλλει) ή (β) εάν σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές των πολιτικών ή όρων και προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής) πριν να σας στείλουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής ή οποιαδήποτε άλλη γραπτή φόρμα αποδοχής που παρέχεται από εμάς (και σε αυτή την περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι αποδεχτήκατε αυτές τις αλλαγές, εκτός εάν μας ειδοποιήσετε για το αντίθετο μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες από την Παραλαβή του Προϊόντος ή την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς - αναλόγως την περίπτωση).

Νομοθεσία και Δικαιοσοδία

Οι Συμφωνίες για την αγορά Προϊόντος ή Υπηρεσίας από τον ιστότοπο μας διέπονται από την Ελβετική Νομοθεσία. Κάθε διαφωνία που προκείπτει από ή σχετίζεται με τις συγκεκριμένες Συμβάσεις υπόκειται στην μη-αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελβετίας