Ένα βήμα πιο κόντα στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης με βλαστοκύτταρα

Ένα από τα πιο συναρπαστικά ερευνητικά έργα που βρίσκεται σε στάδιο κλινικών δοκιμών είναι η χρήση βλαστοκυτάρων στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης. Είναι μια ασθένεια που δυστυχώς επηρεάζει πολλούς, συνεπώς η δυνατότητα θερπείας της εν λόγω ασθένειας με τη χρήση βλαστοκυττάρων παρακολουθείται στενά, σε όλο τον κόσμο.

Καταφέραμε να μιλήσουμε λίγο με τον μας ειδικό μας συνεργάτη, τον Osama Shaikh, που μας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα των θεραπειών με βλαστοκύτταρα.

To Μάιο 2015, τα αποτελέσματα της πρώτης τυχαίας, εικονικά ελεγχόμενης, διπλής τυφλής δοκιμής για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης με βλαστοκύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, δημοσιεύτηκε.

Επιλέχθησαν 36 παιδιά για τη μελέτη, και οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλαβε ομφαλοπλακουντιακό αίμα από μη συγγενικά πρόσωπα και η δεύτερη ομάδα έλαβε ανεργή ουσία, το εικονικό σκεύασμα. Οι ασθενείς δεν γνώριζαν ποια θεραπεία λάμβαναν και οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν ήξεραν ποια θεραπεία έδιναν - διπλή τυφλή δοκιμή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ομφαλοπλακουντιακό αίμα από μη συγγενικά πρόσωπα βελτίωσαν τη μυική τους δύναμη, την κινητικότητα τους και είχαν μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη αντοχή συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε την ανενεργή ουσία.

Η διάρκεια παρακολούθησης της δοκιμής ήταν μόνο 6 μήνες και έτσι οι μελλοντικές δοκιμές πρέπει να επιβεβαιώσουν την μακροπρόθεσμη επίδραση της θεραπείας με ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Εντούτοις, η μελέτη αυτή είναι πιο συγκροτιμένη μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα με αποτελέσματα που υπόσχονται πολλά.

Στη Future Health Biobank, είμαστε ενθουσιασμένοι για κάθε πιθανότητα μελλοντικής θεραπείας με βλαστοκύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης των βλαστοκυττάρων του μωρού σας καθώς και για άλλες ασθένειες που μπορούν να θεραπευτούν με βλαστοκύτταρα UCB απλά επισκεφτείτε: Βλαστοκύτταρα Ομφαλοπλακουντιακού αίματος και νωτιαίου μυελού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμές για την εγκεφαλική παράλυση επισκεφτείτε: http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/scd.2015.0074