Βλαστικά Κύτταρα Ομφαλικού Αίματος χρησιμοποιούνται στην Εγκεφαλική Παράλυση

Τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης από τη Δρ Joanne Kurtzberg δίνουν νέα ελπίδα στους πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση, μέσω της χρήσης βλαστοκυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου.

Η τελευταία πολυαναμενόμενη μελέτη της Dr. Joanne Kurtzberg, Duke University, σχετικά με τη χρήση βλαστοκυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης σε μικρά παιδιά, έδωσε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό STEM CELLS TRANSLATIONAL MEDICINE, υποδηλώνει ότι μια ενδοφλέβια έγχυση βλαστοκυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου βελτιώνει τη συνολική εγκεφαλική συνδετικότητα και τη λειτουργία του κινητικού συστήματος σε μικρά παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η εγκεφαλική παράλυση (CP), η πιο διαδεδομένη κινητική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, επηρεάζει δύο έως τρεις ανά 1.000 γεννήσεις. Η εγκεφαλική παράλυση συνήθως προκύπτει από εγκεφαλικό τραυματισμό είτε κατά τη κύηση είτε περιγεννητικά λόγω υποξίας, αιμορραγίας ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα προβαλλόμενα παιδιά παρουσιάζουν διαφόρων βαθμών λειτουργικές βλάβες, από ήπιους περιορισμούς στις προηγμένες κινητικές δεξιότητες έως την αυστηρά περιορισμένη αυτοκινητικότητα όπου
-παρά τη χρήση επικουρικής τεχνολογίας- έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη ανικανότητά τους να λειτουργούν ανεξάρτητα. Επί του παρόντος, ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας είναι διάφορες θεραπευτικές εφαρμογές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, δεν υπάρχουν θεραπείες με σκοπό τη πλήρη ίαση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης όταν χορηγείται δόση ≥2 × 107 κύτταρα ανά κιλό, μια ενδοφλέβια έγχυση αυτόλογου ομφαλικού αίματος βελτιώνει τη συνολική εγκεφαλική συνδεσιμότητα και τη λειτουργία του κινητικού συστήματος σε μικρά παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Αυτά τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη θεραπεία των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω σε μελλοντικές μελέτες.

Πατήστε εδώ να διαβάσετε όλη την ιστορία.