Θα επηρεάσει το Brexit την Future Health Biobank

Σχετικά με την αναμενόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Νοεμβρίου 2019, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρέαζε τη Future Health Biobank και πώς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα υψηλότερα πρότυπα.

Λειτουργούμε ένα εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία όπου , τον Ιούνιο του 2019 διατέθηκε ένα δείγμα από τις εγκαταστάσεις μας στην Ελβετία σε μια χώρα της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από την έκβαση του Brexit, θα συνεχίσουμε να παραλαμβάνουμε δείγματα αίματος ομφάλιου λώρου, ιστού ομφάλιου λώρου και οδοντικού πολφού από 75 χώρες παγκοσμίως για επεξεργασία και τελική αποθήκευση. Αν ποτέ το δείγμα χρειαστεί, θα συνεχίσουμε να έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς του δείγματος οπουδήποτε στον κόσμο.

Τα πιθανά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Brexit αναμένεται να επηρεάσουν πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την Future Health Biobank, τους πελάτες της και τα δείγματά τους είναι πολύ χαμηλοί.

Αποστολή

  • • Θα διασφαλίσουμε δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποστολή δειγμάτων με την ειδική υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
  • • Εάν επρόκειτο να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στο τελωνείο, ο διαχειριστής του λογαριασμού μας θα αξιοποιήσει τη σχέση του με τα τελωνεία για να προωθήσει τον επείγοντα χαρακτήρα των αποστολών μας.
  • • Καθυστερημένες αποστολές παρατηρούνται στις θαλάσιες και οδικές μεταφορές. Όλα τα δείγματα της Future Health Biobank μεταφέρονται αεροπορικώς ώστε να μειώσουν περαιτέρω τον ήδη χαμηλό κίνδυνο καθυστέρησης.
  • • Ο κύριος αντίκτυπος στην Future Health Biobank είναι πρόσθετη διαχείρηση. Για να διευκολυνθεί αυτό, θα δημιουργήσουμε ένα διευρυμένο τμήμα με μια έμπειρη ομάδα διαχείρησης.

Προμήθειες

  • • Κάθε ένας από τους προμηθευτές μας έχει το δικό του σχέδιο δράσης για το Brexit , είτε πρόκειται για τη διαχείρηση αποθεμάτων είτε για την αγορά πρόσθετων εγκαταστάσεων.
  • • Στη Future Health Biobank, διαθέτουμε αποθέματα 2 μηνών για την εξασφάλιση της ομαλής διαδικασίας για τους πελάτες μας.

Δεδομένα

  • • Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων είναι ήδη αρκετά ισχυρές ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε επίδραση από το αποτέλεσμα του Brexit.