Πρόγραμμα μεταφοράς δειγμάτων βλαστικών κυττάρων από άλλη τράπεζα φύλαξης

Αδειοδότηση από τις Αγγλικές & Ελβετικές ρυθμιστικές αρχές, ασφαλής και αδιάλειπτη φύλαξη στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις μας.

Η Future Health Biobank είναι η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστικών κυττάρων στο κόσμο, αυτό σημαίνει ότι τα δείγματά σας δε θα μπορούσαν να φυλάσσονται σε ασφαλέστερα χέρια. Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε τα δείγματά σας στη τράπεζά μας, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Future Health στην Ελλάδα θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία.

Θα έρθουμε σε επαφή με την εγκατάσταση φύλαξης που τώρα φυλάσσεται το δείγμα σας ώστε να κανονίσουμε τη μεταφορά του δείγματος στις εγκαταστάσεις μας στην Αγγλία, όπου σήμερα φυλάσσονται πάνω από 75.000 δείγματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: 210 600 3030

Εγγύηση και διασφάλιση μακροχρόνιας φύλαξης των βλαστικών κυττάρων

Κατεβάστε το pdf εδώ: Εγγύηση και διασφάλιση μακροχρόνιας φύλαξης των βλαστικών κυττάρων

Εξασφαλίστε το δείγμα σας για πάντα

Το μέλλον μπορεί συχνά να είναι αβέβαιο, ωστόσο θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εμείς στη Future Health έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του δείγματός σας ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξέλιξη για την Future Health. Μπορείτε να είστε βέβαιοι για την απρόσκοπτη & συνεχιζόμενη φύλαξη του δείγματος με τη προστασία που μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη τράπεζα βλαστικών κυττάρων.

Η «Future Health Guarantee Company»

Έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας που εγγυάται τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση του δείγματος του παιδιού σας. Η «Future Health Guarantee Company» (FHGC) ως μια αυτόνομη και οικονομικά ανεξάρτητη εταιρία, έχει αναλάβει την απόλυτη προστασία κάθε δείγματος που φυλάσσουμε.

Για να εξασφαλιστεί αυτό, όταν αποθηκεύουμε το δείγμα του παιδιού σας, ένα μέρος του ποσού που καταβάλετε για τη φύλαξη του δείγματος μεταφέρεται στην FHGC. Αυτό δημιουργεί μια ανεξάρτητη και ασφαλή πηγή χρηματοδότησης, η οποία, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να καλύψει οικονομικά τη συνέχιση της αποθήκευσης του δείγματος του παιδιού σας σε άλλη πιστοποιημένη εγκατάσταση κρυοσυντήρησης δειγμάτων στη Μ. Βρετανία, με την οποία έχουμε σύμβαση συνεργασίας. Η εγκατάσταση αυτή είναι πλήρως άδειοδοτημένη και πιστοποιημένη από την Αρχή Ανθρωπίνων Ιστών και θα παραλάβει το δείγμα σας για τη συνέχιση της αποθήκευσης μέχρι τη λήξη του συμβολαίου σας.