Τα Μεσεγχυματικά Βλαστικά Κύτταρα του ομφάλιου λώρου έχουν αποδειχθεί ότι είναι «ασφαλή και αποτελεσματικά» για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης

Νέα θεραπευτικά στοιχεία απέδειξαν ότι τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs) που προέρχονται από το ομφάλιο λώρο μπορούν να βελτιώσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την κινητικότητα και τη συνολική λειτουργία σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (CP).

Εκτός από την τυπική αποκατάσταση, μια ομάδα 39 παιδιών με εγκεφαλική παράλυση έλαβε 4 μεταγγίσεις Μεσεγχυματικών Βλαστικών Κυττάρων του ομφάλιου λώρου ενδοφλέβια, ενώ η ομάδα ελέγχου έλαβε ένα εικονικό φάρμακο. Μετά από μια φάση παρακολούθησης 12 μηνών, όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν για πλήρη λειτουργία, συνολική κινητική λειτουργία και άλλους δείκτες προόδου.

Κλινικά δεδομένα έδειξαν ότι η μεταμόσχευση MSC του ομφάλιου λώρου ήταν ασφαλής και αποτελεσματική στην αύξηση της κινητικότητας και της πλήρους λειτουργίας αυτής της ομάδας των παιδιών. Οι ερευνητές έχουν επισημάνει ότι η δόση και το δείγμα ασθενών που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη δοκιμή ήταν επίσης αρκετά σημαντικό για μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

Η εγκεφαλική παράλυση είναι δια βίου νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μετακινείται, να ισορροπεί και να συντονίζει το σώμα του. Αυτό προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη ή έλλειψη ανάπτυξης που συμβαίνει συχνά κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση. Εκτιμάται ότι 1 στα 400 μωρά γεννιούνται με τη διαταραχή.

Αυτή η κλινική μελέτη προσθέτει όλο και περισσότερα στοιχεία γύρω από τα οφέλη των βλαστικών κυττάρων ομφαλίου λώρου για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης.

Αναφορά:
www.ncbi.nlm.nih.gov/