Η Future Health Biobank υποστηρίζει την πρωτοποριακή έρευνα για την αναγέννηση ενασβεστιωμένων ιστών

Οι επιστήμονες της Future Health Biobank έχουν παράσχει δείγματα* μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων ομφάλιου λώρου (UCMSCs), για να βοηθήσουν στην πρωτοποριακή έρευνα για την αναγέννηση ενασβεστιωμένων ιστών, όπως είναι η οδοντίνη και τα οστά.

Η έρευνα διεξάγεται στο Κέντρο Οδοντιατρικής και Στοματικής Υγιεινής, στο Πανεπιστήμιο του Groningen στην Ολλανδία. Bασικός στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης πρωτεινών προερχόμενων από την οδοντίνη ανθρώπινων δοντιών στην ενασβεστιωτική ικανότητα διαφόρων τύπων ανθρώπινων βλαστοκυττάρων μεσεγχυματικής προέλευσης (MSCs).

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, παράγοντες που βρίσκονται στην οδοντίνη (dentin Extracellular Matrix Components -dEMCs-) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν σημαντικά τo δυναμικό ενασβεστίωσης των MSCs από ομφάλιο λώρο και οδοντικό πολφό (Dental Pulp Stem Cells -DPSCs-). Με άλλα λόγια, η ικανότητα των συγκεκριμένων τύπων

βλαστοκυττάρων να παράγουν ενασβεστιωμένες δομές φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά υπό την επίδραση των dEMCs. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η βιωσιμότητα και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων επέδειξε μία δοσο-εξαρτώμενη απόκριση σε αυξανομενες συγκέντρωσεις dEMCs. Αυτό υποδηλώνει οτι ανάλογα με τον ιστό που βρίσκονται, η εφαρμογή μια μελλοντικής θεραπείας μπορεί να επιταχυνθεί με την χρήση της σωστής συγκέντρωσης dEMCs.

Αυτά τα ενθαρρυντικά ευρήματα θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη θεραπειών για την αποκατάσταση ελλειπόντων ενασβεστιωμένων ιστών με βάση τα βλαστοκύτταρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Future Health Biobank ήταν πρόθυμη να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη με τη δωρεά δειγμάτων MSCs από τον ομφάλιο λώρο. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα από το Πανεπιστήμιο του Groningen θα ωφελήσουν τους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες που αποθηκεύουν τα βλαστοκύτταρα τους στην Future Health Biobank.

*Τα ερευνητικά δείγματα έχουν αποκτηθεί με σχετική συναίνεση και είναι ξεχωριστά από τα δείγματα που έχουν αποθηκευτεί για τους πελάτες.

Σύνδεσμος (link):
www.liebertpub.com/