Το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί φανταστική πηγή βλαστικών κυττάρων

Αυτά τα πολύτιμα κύτταρα απομονώνονται από τον ομφάλιο λώρο, αμέσως μετά την γέννηση του παιδιού σας. Τα βλαστοκύτταρα που βρίσκονται στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι γνωστά ως παρθένα κύτταρα (naïve cells), και ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι ακόμα αλλάζουν προκειμένου να εξελιχθούν σε συγκεκριμένο τύπο κυττάρου. Το προνόμιο με τα εν λόγω παρθένα κύτταρα είναι ότι έχουν τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπονται σε άλλους τύπους κυττάρων αίματος, όπως τα λευκά αιμοσφαίρια, για αναγεννητική θεραπεία.

Οι τύποι αυτοί βλαστοκυττάρων ονομαζόνται αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (HSCs) και παίζουν ζωτικό ρόλο στη θεραπεία καταστάσεων και διαταραχών που σχετίζονται με το αίμα, όπως η λευχαιμία. Τα HSCs έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο σε πάνω από 40.000 μεταμοσχεύσεις και ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά.

Σήμερα πάνω από 85 διαφορετικές διαταραχές μπορούν να θεραπευτούν με τη χρήση βλαστοκυττάρων ομφάλιου λώρου, συμπεριλαμβανομένων καρκίνων του αίματος όπως η λευχαιμία. Η Αναιμία και η Θαλασσαίμια είναι επίσης ασθένειες οι οποίες συνήθως θεραπεύονται με τη μετάγγιση βλαστοκυττάρρων και γενικά θεωρείται η καλύτερη μορφή θεραπείας. H Future Health Biobank έχει αποστείλει δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος για θεραπείες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

  • Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα μπορεί σήμερα να θεραπεύσει πάνω από 85 διαφορετικές καταστάσεις
  • Πάνω από 40.000 μεταμοσχεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση HSCs
  • Μοναδική ευκαιρία ζωής
  • Απλή μη επεμβατική διαδικασία

#FactFile

Πάνω από 4.500 μεταμοσχεύσεις ομφαλοπλακουντιακού αίματος πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Επιλογές Πληρωμής

Κατανοούμε ότι η περίοδος γέννησης του παιδιού σας είναι μια ιδιαίτερα πολυέξοδη περίοδος και γι' αυτό προσφέρουμε ευέλικτα προγράμματα πληρωμής συμπεριλαμβανομένων των άτοκων δόσεων

Βοήθεια και Παροχή Συμβουλών