Οι πιστοποιήσεις μας

Η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστικών κυττάρων παγκοσμίως

Η Future Health Biobank είναι η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστοκυττάρων παγκοσμίως. Θεωρείται στο κλάδο των τραπεζών βλαστικών κυττάρων η πιο καινοτόμα, εξαιρετική στη ποιότητα και την εξυπηρέτηση . Οι διαδικασίες και στα 2 εργαστήρια, στη Μ. Βρετανία και στην Ελβετία, είναι αδειοδοτημένες και διαπιστευμένες στο υψηλότερο επίπεδο και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα GMP.

Το εργαστήριο της Future Health Biobank στην Αγγλία είναι μια τράπεζα ανθρώπινων ιστών, η οποία έχει λάβει άδεια από την Αρχή Ανθρώπινων Ιστών (HTA) και είναι διαπιστευμένη από τον Οργανισμό Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Προιόντων (MHRA) του Υπουργείου Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Το υπουργείο Υγείας της Μ. Βρετανίας συγκαταλεγεται μεταξύ των πρώτων κυβερνητικών οργάνων στην Ευρώπη για την έκδοση ειδικού Κώδικα Πρακτικής που διέπει τις δραστηριότητες των Τραπεζών Ανθρωπίνων Ιστών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Τράπεζες Βλαστικών Κυττάρων. Ο στόχος αυτού του Κώδικα Πρακτικής είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ασφαλής χρήση ιστών που διατίθενται στους σχετικούς υγειονομικούς οργανισμούς για θεραπευτική χρήση και ιατρικές εφαρμογές. Πρόκειται για τη βασική αρχή λειτουργίας των τραπεζών βλαστικών κυττάρων.

Επικοινωνείστε μαζί μας

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

AABB - Αμερικανική Ένωση Τραπεζών Αίματος

Η Future Health Biobank έλαβε την πλήρη πιστοποίηση AABB (American Association of Blood Banks) το 2016, με αριθμό μητρώου ID 138834, δεσμευόμενη να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.

HTA - Αρχή ανθρωπίνων ιστών

Η Future Health Biobank αδειοδοτήθηκε από την HTA τον Απρίλιο του 2006 και έλαβε πλήρη άδεια χρήσης την 1η Σεπτεμβρίου 2006, καθιστώντας την εταιρεία την πρώτη τράπεζα αίματος ομφάλιου λώρου που έχει λάβει άδεια από την Αρχή Ανθρωπίνων Ιστών (HTA). Η τυπική χορήγηση αδειών χορηγείται μόνο μετά από ισχυρούς, μακροσκελείς και λεπτομερείς ελέγχους των ολοκληρωμένων λειτουργικών και εργαστηριακών διαδικασιών της εταιρείας. Οι τακτικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν τη συνεχή τήρηση των απαιτούμενων προτύπων ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση ισχύος της άδειας λειτουργίας.

Η Future Health Biobank ελέγχεται από την HTA και κατέχει άδεια (αριθμός 22503) που χορηγείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 (1) και (2) και 2 του Προγράμματος Ανθρωπίνων Ιστών (Ποιότητα και Ασφάλεια για Ανθρώπινες Εφαρμογές) 2007 για (1) , την εξέταση, την επεξεργασία, τη διανομή και / ή την εισαγωγή / εξαγωγή ιστών ή / και κυττάρων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και (2) την αποθήκευση ιστών ή / και κυττάρων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

ISO - Διεθνές Ινστιτούτο Προτύπων

Η Future Health Biobank είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας παρέχουν τη βάση για την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών, το κίνητρο του προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση.

Η Future Health Biobank είναι πιστοποιημένη από την BSI (αριθμός FS554566) για τη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με την απαίτηση του ISO 9001: 2015 για το αντικείμενο της προμήθειας, αποθήκευσης, δοκιμής, επεξεργασίας, εισαγωγής και εξαγωγής, εξέτασης και διάθεσης βλαστικών κυττάρων.

MHRA - Ίδρυση αίματος

Η Future Health Biobank ρυθμίζεται από την MHRA και διαθέτει άδεια ιδρύματος αίματος (αριθμός BEA 21314) που χορηγείται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Ποιότητας Κανονισμών 2005 αριθ. 50 (όπως τροποποιήθηκε) για την ανάληψη και τον έλεγχο του αίματος και των συστατικών του, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους, καθώς και την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του αίματος και των συστατικών του όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μετάγγιση.

OFSP - Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας

Η Future Health Biobank έλαβε την άδεια εισαγωγής, εξαγωγής και αποθήκευσης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ελβετίας, σύμφωνα με το πρότυπο OFSP αριθ. BS2013-nTxZo93-N0-V00 και BS2013-nTxZo94-N0-V00 τον Δεκέμβριο του 2013.

GMP – Good Manufacturing Practice

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική παρασκευής παρέχουν καθοδήγηση για την παρασκευή, την εξέταση και τη διασφάλιση της ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ένα προϊόν διατροφής ή φαρμάκου είναι ασφαλές για ανθρώπινη χρήση. Πολλές χώρες έχουν νομοθετήσει ότι οι παραγωγοί τροφίμων και φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ακολουθούν τις διαδικασίες GMP και δημιουργούν τις δικές τους κατευθυντήριες οδηγίες για τις GMP που αντιστοιχούν στη νομοθεσία τους. Αυτοί οι κανονισμοί είναι σύμφωνοι με τη Σύμβαση / Συνεργασία Φαρμακευτικής Επιθεώρησης (PIC / S) και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Future Health Biobank έλαβε το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με την GMP για την παρασκευή προϊόντων κυτταροθεραπείας για αυτόλογη και αλλογενή χρήση με αριθμό πιστοποιητικού 16-0996 τον Ιούνιο 2013.

Swissmedic

Η Swissmedic εξουσιοδοτεί το εργαστήριο της Future Health Biobank στην Ελβετία για την εισαγωγή / εξαγωγή, την επεξεργασία, τη δοκιμή και τη μακροχρόνια κρυοσυντήρηση του αίματος του ομφάλιου λώρου, του ιστού του ομφάλιου λώρου και του λιπώδους ιστού για αυτόλογες και αλλογενείς εφαρμογές. Η άδεια αυτή ρυθμίζει την παραγωγή έτοιμων προς χρήση προϊόντων κυτταρικής θεραπείας καθώς και προϊόντων ενδιάμεσης κυτταρικής θεραπείας. Αριθμός άδειας 500028.

Γιατί να επιλέξετε την Future Health?

Μόλις αποφασίσετε για τη φύλαξη βλαστικών κυττάρων, αμέσως μετά θα πρέπει να αποφασίσετε σε ποια τράπεζα θα εμπιστευτείτε για το δείγμα του μωρού σας. Δείτε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να μας επιλέξετε.

Η πλέον πιστοποιημένη τράπεζα βλαστικών κυττάρων παγκοσμίως

Κατέχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δηλαδή διαδικασίες, ασφάλεια, τεχνολογία και εγκαταστάσεις μας που δεν υστερούμε σε κανένα.

Η μεγαλύτερη τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων στην Αγγλία

Κατέχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, δηλαδή διαδικασίες, ασφάλεια, τεχνολογία και εγκαταστάσεις μας που δεν υστερούμε σε κανένα.

Είμαστε η μόνη τράπεζα με δύο εργαστήρια

Είμαστε η μόνη τράπεζα βλαστικών κυττάρων της Αγγλίας που κατέχει και λειτουργεί δύο εργαστήρια σε δύο ξεχωριστές γεωγραφικές τοποθεσίες. Η κατοχή μιας δεύτερης μονάδας σημαίνει ότι εξακολουθούμε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε, να εξετάζουμε και να αποθηκεύουμε τα βλαστοκύτταρα του μωρού σας σε περίπτωση προβλήματος στην κύρια μονάδα μας.