Noteikumi un nosacījumi

Tīmekļa vietnes piegādes noteikumi un nosacījumi

Šie vietnes piegādes noteikumi un nosacījumi (kopā ar minētajiem dokumentiem) nosaka noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem mēs piegādājam jebkuru produktu (“Produkts”) vai pakalpojumu (“Pakalpojums”), kas norādīts mūsu vietnē (“mūsu vietne”). Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumus, pirms pasūtīt mūsu Produktu vai Pakalpojumu. Jums jāsaprot, ka, pasūtot jebkuru Produktu vai Pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumus, un piekrītat, ka nosūtot Jums atbilstošu apstiprinājumu vai citu rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu, šie vietnes piegādes noteikumi un nosacījumi veido visu vienošanos starp Jums un mums attiecībā uz atbilstošā pasūtītā Produkta vai Pakalpojuma piegādi (“Līgums”). Izdrukājiet šos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumus, lai varētu uz tiem atsaukties vēlāk. Lūdzu, klikšķiniet uz pogas “Es piekrītu” šo vietnes piegādes noteikumu un nosacījumu beigās, ja piekrītat tiem. Lūdzu, saprotiet, ka Jūsu atteikšanās pieņemt šos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumus, nozīmē, ka Jūs nevarēsiet pasūtīt mūsu Produktus vai Pakalpojumus.


Informāciju par uzņēmumu

futurehealthbiobank.com/lv/ ir Future Health Technologies Limited vietne ("mēs", "mums" un "mūsu"). Mēs esam Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 04431145 un mūsu juridiskā adrese ir 10 Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, Apvienotā Karaliste. Mūsu PVN numurs ir GB 84746 3203.

Mūs ir akreditējusi Lielbritānijas Zāļu un veselības aprūpes produktu pārvaldes aģentūra. Mūsu sertifikāta numurs ir 0083/00/00/0-04.

Mūs regulē Cilvēku audu iestāde. Mūsu licences numurs ir 22503.


Jūsu statuss

Pasūtot jebkuru Produktu vai Pakalpojumu mūsu vietnē, Jūs garantējat, ka:

 • Jums ir atbilstoša rīcībspēja, lai noslēgtu saistošus līgumus; un
 • Jums ir vismaz 18 gadi.

Kā tiek noformēts līgums starp Jums un mums

Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs no mums saņemsiet e-pastu, kurā apstiprināts, ka esam saņēmuši Jūsu pasūtījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nenozīmē, ka Jūsu pasūtījums ir pieņemts. Jūsu pasūtījums ir piedāvājums iegādāties attiecīgo Produktu vai Pakalpojumu. Mēs pieņemam visus pasūtījumus un mēs apstiprināsim šādu pieņemšanu, nosūtot Jums e-pastu, kurā apstiprināts, ka Produkts ir izsūtīts (“Nosūtīšanas apstiprinājums”), vai cita veida rakstisku apstiprinājumu, norādot, ka mēs sniegsim Pakalpojumu (kur piemērojams). Starp Jums un mums tiek noslēgts līgums tikai tad, kad nosūtām Jums Nosūtīšanas apstiprinājumu vai citu rakstisku apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu.

Līgums attiecas tikai uz Produktu, kurš apstiprināts Izsūtīšanas apstiprinājumā, vai Pakalpojumu, kura piegāde apstiprināta citā rakstiskā veidā. Mums nav pienākuma piegādāt jebkuru citu Produktu vai Pakalpojumu, kas ir Jūsu pasūtījuma daļa, līdz šāda Produkta izsūtīšana vai Pakalpojuma sniegšana nav apstiprināta ar atsevišķu Izsūtīšanas apstiprinājumu vai citu rakstisku pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu.


Mūsu statuss

Mūsu vietnē mēs varam norādīt saites uz citiem ar mums saistītiem vai nesaistītiem uzņēmumiem. Mēs nevaram sniegt garantiju, ka produkti un pakalpojumi, kurus Jūs iegādājaties no mūsu vietnē norādītām trešajām pusēm vai uzņēmumiem, uz kuru vietnēm ved mūsu vietnē izvietotās saites, būs atbilstošā kvalitātē, atbilstoši paredzētajam lietošanas mērķim vai atbilstoši aprakstam vai specifikācijām vai, pakalpojumu gadījumā, veikti saskaņā ar atbilstošām prasmēm un rūpību, un mēs pilnībā NORAIDĀM šādas garantijas. Šī ATRUNA neietekmē Jūsu likumīgās tiesības pret trešās puses pārdevēju.


Patērētāju tiesības

Ja slēdzat līgumu kā patērētājs, Jums ir tiesības atcelt līgumu: (i) attiecībā uz Produkta piegādi jebkurā laikā 14 dienu laikā no Produkta saņemšanas dienas; vai (ii) attiecībā uz Pakalpojuma saņemšanu, jebkurā laikā 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas par Pakalpojuma sniegšanu (izņemot, ja Pakalpojums ir sniegts atcelšanas perioda laikā, šajā gadījumā atcelšanas periods pastāv vienīgi pirms Pakalpojuma sniegšanas). Šajā gadījumā Jums tiks atgriezta par Produktu vai Pakalpojumu samaksātā cena pilnā apmērā saskaņā ar mūsu atmaksas politiku, kas aprakstīta 9. punktā.

Lai atceltu Līgumu, informējiet mūs rakstiski. Ja līgums noslēgts par Produkta piegādi, Jums nekavējoties jāatgriež mums Produkts tādā pašā stāvoklī, kādā šis Produkts ir saņemts, kā arī sedzot visas izmaksas un uzņemoties riskus. Jums ir likumā noteikts pienākums saprātīgi rūpēties par Produktu, kamēr tas ir Jūsu rīcībā. Ja Jūs neievērojat šo pienākumu, mums var būt tiesības pieprasīt no Jums kompensāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka higiēnas apsvērumu dēļ mēs pieņemam atpakaļ tikai tādus cilmes šūnu savākšanas komplektus, kas ir neskarti un nav izmantoti. Jums jāuzņemas atbildība par ar Produkta atgriešanu saistītajiem pasta izdevumiem un visu tā satura nosūtīšanu uz mūsu laboratoriju Notingemā, augstāk norādītajā adresē.


Pieejamība un piegāde

Jūsu pasūtījums tiks izpildīts piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datumā, kas norādīts Izsūtīšanas apstiprinājumā vai citā rakstiskā apstiprinājumā (kur piemērojams) vai, ja piegādes vai izpildes datums nav norādīts, tad (Produkta gadījumā) 30 dienu laikā no Izsūtīšanas apstiprinājuma vai (Pakalpojuma gadījumā) saprātīgā laika posmā no šāda cita rakstiska apstiprinājuma sniegšana, ja vien nepastāv ārkārtēji apstākļi.


Risks un īpašumtiesības

 • Jūs uzņematies ar Produktu saistīto risku no piegādes brīža.
 • Produkts nonāk Jūsu īpašumā tikai tad, kad esam saņēmuši par Produktu maksājamās summas samaksu, ieskaitot piegādes izmaksas.

Cena un samaksa

Jebkura Produkta vai Pakalpojuma cena ir tāda, kā regulāri norādīts mūsu mājas lapā, izņemot gadījumos, kad pieļauta acīmredzama kļūda (ja vien mājas lapā nav norādīts citādi).

Cenas var tikt mainītas jebkurā laikā, taču izmaiņas neietekmē pasūtījumus, par kuriem jau nosūtīts Izsūtīšanas apstiprinājums vai cita rakstiska pasūtījuma apstiprinājuma forma.

Neskatoties uz mūsu pūlēm, ir iespējams, ka mūsu lapā uzrādītās preces vai pakalpojuma cena var būt kļūdaina. Mēs veicam cenas pārbaudi pasūtījuma pieņemšanas un/vai nosūtīšanas procesa laikā, lai gadījumos, kad produkta un/vai pakalpojuma patiesā cena ir mazāka nekā mūsu noteiktā, mēs piestādītu Jums zemāku summu. Ja produkta un/vai pakalpojuma pareizā cena būs augstāka nekā tā, kas norādīta mūsu lapā, mēs vai nu sazināsimies ar jums, lai saņemtu Jūsu tālākos norādījumus, vai arī noraidīsim pasūtījumu, informējot Jūs par iemeslu.

Mums nav pienākums pārdot produktu un/vai sniegt pakalpojumu par nepareizu (zemāku) cenu, pat tādā gadījumā, ja esam nosūtījuši jums nosūtīšanas apstiprinājums vai rakstiski pieņēmuši pasūtījumu, ja cenas kļūda ir acīmredzama un nepārprotama, un varētu būt pamatoti atzīta kā neatbilstoša.

Maksājums par jebkuru produktu un/vai pakalpojumu ir jāveic ar kredītkarti vai debetkarti. Mēs pieņemam maksājumus ar VISA, MasterCard, VISA debetu, VISA Electron, Maestro, Solo un JCB. Mēs no jūsu kredītkartes vai debetkartes neņemsim maksājumu līdz tam, kamēr produkts netiks izsūtīts un /vai Pakalpojumu izpildīts.


Kompensācijas politika

Ja Jūs anulējat mūsu savstarpējo līgumu:

14 dienu laikā, t.i. 6.1 punktā noteiktajā uzteikuma termiņā, mēs apstrādāsim kompensācijas pieprasījumu, cik ātri vien iespējams, un jebkurā gadījumā: (i) ja līgums ir par produkta piegādi, 14 dienu laikā no dienas, kad esat atgriezuši preci mums; vai (ii) ja līgums ir par pakalpojuma sniegšanu, 14 dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši jūsu sniegto paziņojumu par pakalpojuma atcelšanu. Jebkurā gadījumā, mēs atgriezīsim Jums veikto samaksu par produktu, tostarp izmaksas par preces nosūtīšanu jums. Tomēr, jūs būsiet atbildīgs par izmaksām, kas skar preces atgriešanu mums.

jebkura cita iemesla dēļ (piem., Jūs sniedzat paziņojumu, saskaņā ar punktu 19.2 par to, ka nepiekrītat izmaiņām kādā no mūsu noteikumiem un/vai nosacījumiem, vai arī tāpēc, ka apgalvojat, ka produkts un/vai pakalpojums ir bojāts), mēs (ja piemērojams) izskatām atpakaļ atgriezto preci un, jebkurā gadījumā, noteiktā laika periodā jūs informējam par to, vai jums ir tiesības uz kompensāciju, izmantojot e-pastu. Mēs cenšamies apstrādāt pieprasījumu un atgriezt kompensāciju, cik ātri vien iespējams, jebkurā gadījumā, 30 dienu laikā no dienas, kad esam apstiprinājuši to elektroniskā pasta vēstulē. Jebkura produkta, kas tiks atzīts ar defektu un/vai bojājumu, izmaksas tiks segtas pilnā apmērā, ieskaitot kompensāciju par piegādes maksu un Jums radušās izmaksas, preci atgriežot mums.

Mēs veicam naudas atmaksu, izmantojot to pašu metodi, ko Jūs izmantojāt sākotnēji, lai samaksātu par pirkumu. Kompensācija tiks veikta Jūsu sākotnējā darījuma valūtā. Ja nav pieejams Jūsu konts valūtā, kāda veicāt pirkumu, tad no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, tiks piemērotas valūtas maiņas kursa svārstības un citi banku maksājumi, tādējādi jūsu kontā atmaksātā summa būs mazāka nekā tā, ko maksājāt preces iegādes brīdī. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par jebkuru šādu iztrūkumu.


Mūsu atbildība

Mēs garantējam jums, ka: (i) jebkuram produktam, ko Jūs varat iegādāties mūsu vietnē ir atbilstoša kvalitāte, un tas ir piemērots norādītajiem mērķiem pēc apraksta atbilstības un specifikācijām; un (ii) jebkurš pakalpojums, kas iegādāts no mums, izmantojot mūsu mājas lapu, tiks veikta ar prasmi un rūpību.

Mēs neizslēdzam vai neierobežojam jebkādu atbildību:

 • par nāvi vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība;
 • saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma nodaļu 2 (3), 1987;
 • par krāpšanu vai krāpniecisku faktu sagrozīšanu; vai
 • par jebkādu citu jautājumu, kur mums būtu nelikumīgi neuzņemties vai mēģināt neuzņemties atbildību.

Saskaņā ar 10.2 punktu mēs neuzņemamies atbildību par netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas vienlaikus ar galvenajiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp, bet ne tikai:

 • zaudēti ienākumi vai ieņēmumi;
 • zaudēta uzņēmējdarbība;
 • zaudēta peļņa vai līgumi;
 • zaudēti sagaidāmie ietaupījumi;
 • zaudētas nemateriālās vērtības vai reputācija;
 • datu zudumus vai izmantošana; vai
 • vadības vai biroja laika izniekošana,

jebkādi zaudējumi, kas radušies vai kurus izraisa civiltiesību pārkāpumi (tostarp nolaidība), līguma pārkāpšana vai citādi.

Saskaņā ar 10.2 un 10.3 punktu mūsu atbildība par zaudējumiem, kas Jums radušies mums pārkāpjot šos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumus, attiecas tikai uz tiešajiem zaudējumiem un nekādā veidā nepārsniedz Jūsu iegādātā Produkta vai Pakalpojuma (kā piemērojams) pirkuma cenu.

Iegādājoties jebkādu produktu no trešās puses piegādātāja, izmantojot mūsu mājas lapu, piegādātāja individuālā atbildība ir norādītā piegādātāja noteikumos un nosacījumos.


Atbilstība likumdošanai

Ja Jūs pasūtat jebkuru Produktu no mūsu mājas lapas piegādei ārpus Lielbritānijas, Jums jāievēro visi valstī, uz kuru tiek piegādāti produkti, spēkā esošie likumi, statūti un noteikumi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu šādu likumu, statūtu un noteikumu pārkāpumu.


Rakstiski paziņojumi

Piemērojamie tiesību akti nosaka, ka daļa informācijas vai komunikācijas, kuru mēs Jums nosūtīsim, jāsniedz rakstveidā. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka saziņa ar mums notiks galvenokārt elektroniskā veidā. Mēs ar Jums sazināsimies izmantojot e-pastu vai sniegsim Jums informāciju, publicējot paziņojumus mūsu vietnē. Līguma ietvaros Jūs piekrītat šādam elektroniskam saziņas veidam un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācija un cita saziņa, ko nosūtam Jums elektroniski atbilst visām tiesību aktu prasībām par rakstiskiem paziņojumiem. Šis nosacījums neietekmē Jūsu likumīgās tiesības.


Paziņojumi

Visi Jūsu paziņojumi Future Health Technologies Limited jāsniedz uz info@fhbb.com. Mēs varam Jums sniegt paziņojumus pa e-pastu vai uz Jūsu pasta adresi, kas norādīta, veicot pasūtījumu, vai jebkurā citā veidā, kas norādīts 12. punktā. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu un atbilstoši nosūtītu nekavējoties, ja tas publicēts mūsu mājas lapā, 24 stundu laikā pēc e-pasta nosūtīšanas vai trīs dienas pēc vēstules nosūtīšanas pa pastu. Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, ir pietiekami pierādīt, ka šāda vēstule ir atbilstoši adresēta, apzīmogota un iesniegta pastā vai, e-pasta nosūtīšanas gadījuma, ka šāds e-pasts ticis nosūtīts uz adresāta norādīto e-pasta adresi.


Tiesību un pienākumu nodošana

Starp Jums un mums noslēgtais līgums ir saistošs Jums un mums, un mūsu attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un pilnvarotajām personām.

Jums nav tiesību nodot, cedēt, uzdot vai citādi rīkoties ar Līgumu vai jebkurām Jūsu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu bez iepriekšējas rakstiskas mūsu piekrišanas.

Mums ir tiesības nodot, cedēt, uzdot, slēgt apakšlīgumus vai citādi rīkoties ar Līgumu vai jebkurām mūsu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu jebkurā brīdī Līguma darbības laikā.


Nepārvarama vara

Mēs neuzņemamies saistības vai atbildību par nespēju izpildīt vai kavēt jebkuru mūsu Līgumā noteikto saistību izpildi, kas radusies saistībā ar notikumiem, kurus mēs nevaram kontrolēt (“Nepārvaramas varas apstākļi”).

Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda rīcība, notikums, nenotikšana, bezdarbība vai nelaimes gadījums, kas ir ārpus mūsu kontroles un ietver (citu starpā):

 • streikus, lokautus vai citas protesta akcijas;
 • pilsoniskos nemierus, sacelšanās, teroristu uzbrukumus vai teroristu uzbrukumu draudus, karu (neatkarīgi no tā vai tas pasludināts vai nē) vai kara draudus, vai gatavošanos karam;
 • ugunsgrēkus, sprādzienus, vētras, plūdus, zemestrīces, iegrimšanu, epidēmiju vai citas dabas katastrofas;
 • nespēju izmantot dzelzceļu, kuģus, lidaparātus, mehāniskos transporta līdzekļus vai citus publiskos vai privātos transporta līdzekļus;
 • nespēju izmantot publiskos vai privātos telekomunikāciju tīklus; vai
 • jebkuras valdības darbību, likumus, regulas vai ierobežojumus.

Mūsu darbība jebkura Līguma ietvaros uzskatāma par apturētu Nepārvaramas varas apstākļu laikā un izpildes termiņš tiek pagarināts par to iedarbības laiku. Mēs veiksim visas pamatotas darbības, lai izbeigtu Nepārvaramas varas apstākļus vai atrastu risinājumu mūsu Līgumā noteikto saistību izpildei, neskatoties uz Nepārvaramas varas apstākļiem.


Atteikšanās no tiesībām

Ja Līguma darbības laikā mēs neuzstājam uz Jūsu Līgumā vai šajos vietnes piegādes noteikumos un nosacījumos noteikto saistību izpildi vai neizmantojam Līgumā noteiktās tiesības vai līdzekļus, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai līdzekļiem un neatbrīvo Jūs no šādu saistību ievērošanas.

Mūsu atteikšanās no tiesībām attiecībā uz jebkādu saistību nepildīšanu nenozīmē atteikšanos no tiesībām attiecībā uz jebkādu turpmāku saistību nepildīšanu.

Mūsu atteikšanās no tiesībām saistībā ar jebkuriem šiem vietnes piegādes noteikumiem un nosacījumiem nestājas spēkā, ja vien nav skaidri norādīts, ka tā ir atteikšanās no tiesībām, par ko Jums tiek paziņots rakstiski saskaņā ar 13. punkta nosacījumiem.


Nodalāmība

Ja kompetenta iestāde atzīst jebkurus no šiem vietnes piegādes noteikumiem un nosacījumiem vai Līguma nosacījumiem par jebkādā mērā spēkā neesošiem, nelikumīgiem vai neīstenojamiem, šāds noteikums vai nosacījums tiek nošķirts no pārējiem noteikumiem vai nosacījumiem un tie paliek spēkā, ciktāl tas ir atļauts ar likumu.


Visa vienošanās

Šie vietnes piegādes noteikumi un nosacījumi, un jebkurš tajos nepārprotami norādītais dokuments veido visu vienošanos attiecībā uz jebkura Līguma priekšmetu un aizstāj jebkuras iepriekšējas rakstiskas vai mutiskas vienošanās, piekrišanas vai saprašanās mūsu starpā.

Puses apstiprina, ka, noslēdzot šo Līgumu, neviena no pusēm nav balstījusies uz jebkādu otras puses pārstāvniecību, apņemšanos vai solījumu, kas tieši vai netieši izriet no sacītā vai rakstītā sarunu laikā pirms Līguma noslēgšanas, izņemot kā nepārprotami norādīts šajos Mājas lapas piegādes noteikumus un nosacījumos.

Nevienai no pusēm nepienākas atlīdzība par otras puses nepatiesiem mutiskiem vai rakstiskiem apgalvojumiem, kas izteikti pirms jebkura Līguma noslēgšanas (izņemot, ja šāds apgalvojums izteikts krāpnieciskos nolūkos) un otras puses vienīgais aizsardzības līdzeklis ir līguma laušana kā norādīts šajos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumos.


Mūsu tiesības grozīt noteikumus un nosacījumus

Mums ir tiesības regulāri pārskatīt un grozīt šos vietnes piegādes noteikumus un nosacījumus atbilstoši tirgus izmaiņām, kas skar mūsu uzņēmējdarbību, tehnoloģijas, maksājumu veidu, piemērojamo likumu, statūtu un noteikumu prasību izmaiņām un/vai citu iemeslu dēļ, kurus mēs uzskatām par piemērotiem un nepieciešamiem.

Jums ir saistošas mūsu politikas un noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā Produkta vai Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, izņemot šādos gadījumos: (i) tiesībaizsardzības vai valsts iestāde ir pieprasījusi veikt jebkādas izmaiņas šajās politikās vai noteikumos un nosacījumos (tostarp šajos vietnes piegādes noteikumos un nosacījumos) (šādā gadījumā šīs izmaiņas attieksies uz Jūsu iepriekš veiktajiem pasūtījumiem); vai (ii) mēs informējam Jūs par jebkādām izmaiņām šajās politikās vai noteikumos un nosacījumos (tostarp šajos vietnes piegādes noteikumos un nosacījumos), pirms Izsūtīšanas apstiprinājuma vai cita rakstiska pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas (šādā gadījumā mums ir tiesības pieņemt, ka Jūs piekrītat šādām izmaiņām, ja vien neesat rakstiski informējusi mūs par pretējo septiņu darba dienu laikā pēc Produkta vai Pakalpojuma saņemšanas (kā piemērojams)).


Likumi un jurisdikcija

Jebkura Produkta vai Pakalpojuma iegāde mūsu vietnē tiek regulēta saskaņā ar Šveices tiesību aktiem. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar šādu(-iem) Līgumu(-iem) atrodas neekskluzīvā Šveices tiesu jurisdikcijā.