Akreditācijas

Pasaulē visvairāk akreditētā cilmes šūnu banka

Future Health Biobank ir pasaulē visvairāk akreditētā cilmes šūnu banka. Līdzgaitnieki to uzskata par visinovatīvāko un augstāk vērtēto centru kvalitātes un apkalpošanas ziņā cilmes šūnu uzglabāšanas industrijā. Visi procesi gan Apvienotās Karalistes, gan Šveices laboratorijās ir licencēti un atbilst visaugstākajam līmenim, kā arī darbojas saskaņā ar GMP standartiem.

Future Health Biobank Apvienotās Karalistes laboratorija ir Cilvēku Audu Banka, ko licencējusi Cilvēka Audu Iestāde (HTA), un akreditējusi Apvienotās Karalistes Zāļu un Veselības aprūpes produktu Regulatīvā aģentūra (MHRA).

Apvienotās Karalistes Veselības Departaments bija viena no pirmajām valsts iestādēm Eiropā, kas izdeva specifisku Prakses Kodeksu, lai pārvaldītu Cilvēka Audu Banku darbību, kuras ietver Nabassaites asins cilmes šūnu bankas. Šī Prakses Kodeksa mērķis ir nodrošināt to, ka tiek glabāti droši, uzticamas kvalitātes audi, kas tiek piegādāti veselības pakalpojumu sniedzējiem terapeitiskiem mērķiem un medicīnas procedūrām. Tas ir Zelta Standarts cilmes šūnu bankas darbībām.

Sazināties

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

AABB - Amerikas asins banku asociācija

Future Health Biobank 2016. gadā ir saņēmusi AABB (Amerikas asins banku asociācija) akreditāciju, laboratorijas ID 138835, tiecoties nodrošināt kvalitāti visās darbībās.

HTA - Cilvēka Audu Iestāde

Future Health Biobank 2006. gadā licencēja HTA, iegūstot pilnu 3 gadu neatkarīgo licenci 2006. gada 1. septembrī, padarot uzņēmumu par pirmo nabassaites asins banku, kuru licencējusi Cilvēka Audu Iestāde (HTA). Formāli licence tiek piešķirta tikai pēc ilglaicīgiem un detalizētiem uzņēmuma visas uzņēmējdarbības un laboratorijas procesu auditiem. Regulāras pārbaudes nodrošina nepārtrauktu nepieciešamo standartu ievērošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu licencēšanu.

Future Health Biobank regulē HTA, un tai ir licence (numurs 22503), kuras pamatā ir Cilvēka Audu (Kvalitāte un drošība lietošanai cilvēkiem) 2007. gada Regulas Noteikums 7(1) un (2), un Grafiks 2 par (1) audu un/vai šūnu, kas paredzētas lietošanai cilvēkiem, iegūšanu, testēšanu, apstrādi, izplatīšanu un/vai importu/eksportu, un (2) par audu un/vai šūnu, kas paredzētas lietošanai cilvēkiem, uzglabāšanu.

ISO - Starptautiskais standartu institūts

Future Health Biobank ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2015 standartu, kas nodrošina kvalitātes pārvaldības sistēmas pašā darbību pamatā, lai sniegtu labāko apkalpošanu klientiem, motivētu darbiniekus un nepārtraukti pilnveidotos.

Future Health Biobank ir sertificējusi (numurs FS554566) BSI, lai lietotu Kvalitātes pārvaldības sistēmu, kura atbilst ISO 9001:2015 standarta prasībām cilmes šūnu iegūšanai, uzglabāšanai, testēšanai, apstrādei, importam un eksportam, izplatīšanai un likvidēšanai.

MHRA-Asins iestāde

Future Health Biobank regulē MHRA, kurai izsniegts Asins iestādes apstiprinājums (numurs BEA 21314), kas izsniegts saskaņā ar 2005. gada Asins drošības un kvalitātes noteikumiem Nr.50 (ar grozījumiem), lai varētu īstenot asins un asins sastāvdaļu savākšanu un pārbaudi jebkādiem mērķiem, un asins un asins sastāvdaļu apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu, kad tas ir paredzēts transfūzijai.

OFSP - Federālais sabiedriskās veselības birojs

Future Health Biobank ir saņēmusi Federālā sabiedriskās veselības biroja atļauju importēt, eksportēt un uzglabāt nabassaites asins cilmes šūnas saskaņā ar 2013. gada decembra OFSP Nr. BS2013-nTxZo93-N0-V00 & BS2013-nTxZo94-N0-V00

Par cilvēkiem paredzēto zāļu labu izplatīšanas praksi (LIP)

LIP sertifikāts transplantācijas produktu / gēnu terapijas / ģenētiski modificētu organismu uzglabāšanai

Kas ir LIP?

Zāļu laba izplatīšanas prakse (LIP) ir standarts, kas jāievēro zāļu izplatītājam, lai nodrošinātu cilvēkiem paredzēto zāļu kvalitāti un integritāti.

Cilvēkiem paredzētām zālēm jābūt:

  • Vienmēr uzglabātām pareizos apstākļos, arī transportēšanas laikā.
  • Atbilstošām Eiropas Komisijas Cilvēkiem paredzēto zāļu labas izplatīšanas prakses (2013/C 343/01) prasībām.
  • Atbilstošām Eiropas LRP II daļai (pamatprasības attiecībā uz aktīvajām vielām, kas tiek izmantotas kā izejvielas) un LRP IV daļai

Spēkā kopš 2013. gada

LIP sertifikācija zāļu uzglabāšanai, importam un eksportam.

Swissmedic

Swissmedic pilnvaro Future Health Biobank Šveices laboratoriju nabassaites asiņu, nabassaites audu un taukaudu importēšanai/eksportēšanai, apstrādei, testēšanai un ilgtermiņa kriouzglabāšanai autologai un alogēnai lietošanai. Šī licence regulē lietošanai gatavu audu šūnu produktu un šūnu terapijas starpproduktu ražošanu. Licences Nr. 500028.

Kāpēc izvēlēties Future Health?

Kad esat izlēmuši, ka Nabassaites asins banka ir piemērota tieši Jums, būs jāizlemj, kurai biobankai uzticēt sava mazuļa paraugu. Šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka Jums ir jāizvēlas mūsu pakalpojumus;

Future Health ir pasaulē visvairāk akreditētā cilmes šūnu banka

Mēs ievērojam iespējamos augstākos standartus, piemērojot tos mūsu procesiem, drošībai, tehnoloģijai un laboratorijām.

Apvienotās Karalistes visvairāk pieredzējusī cilmes šūnu banka

Mēs esam apstrādājuši un uzglabājuši vairāk paraugus, nekā to ir paveikušas visas Apvienotās Karalistes bankas kopā, tāpēc varat būt pārliecināti, ka Jūsu mazuļa cilmes šūnas tiks uzglabātas Apvienotās Karalistes visvairāk pieredzējušajā bankā.

Mēs esam vienīgā banka ar divām laboratorijām

Mēs esam vienīgā Apvienotās Karalistes ģimenes cilmes šūnu banka, kuras labā strādā divas laboratorijas divos atšķirīgos ģeogrāfiskajos novietojumos. Otra laboratorija nozīmē, ka mēs varam apstrādāt, pārbaudīt un uzglabāt Jūsu mazuļa cilmes šūnas gadījumā, ja primārajā laboratorijā radīsies problēmas.