Privātuma politika

Ievads

1.1 Future Health Technologies Limited (“mēs”, “mums” un “mūsu”) apņemas aizsargāt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju un pakalpojumu lietotāju privātumu. Šajā politikā mēs paskaidrojam, kā notiek Jūsu personas datu apstrāde.

1.2 Mēs iegūstam Jūsu personas datus, Jūs sniedzat mums savus personas datus un mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz šo Privātuma politiku (un citiem tajā norādītajiem dokumentiem). Lūdzu, rūpīgi izlasiet tālāk sniegto informāciju, lai izprastu mūsu prakses attiecībā uz Jūsu personas datiem un to, kā tie tiks apstrādāti. Apmeklējot www.futurehealthbiobank.com tīmekļa vietni, kas pieder Future Health Technologies Limited, Jūs piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajām praksēm.

1.3 Future Health Technologies Limited ir datu pārzinis piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu un noteikumu nozīmē. Mēs esam Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 04431145 un mūsu juridiskā adrese ir 10 Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, Apvienotā Karaliste. Mūsu PVN numurs ir GB 84746 3203.

1.4 Mūs ir akreditējusi Lielbritānijas Zāļu un veselības aprūpes produktu pārvaldes aģentūra. Mūsu sertifikāta numurs ir 0083/00/00/0-04.

1.5 Mūs regulē Human Tissue Authority. Mūsu licences numurs ir 22503.

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus

2.1 Šajā iedaļā mēs esam aprakstījuši:

(a) vispārīgās personas datu kategorijas, ko mēs varam apstrādāt;

(b) mērķus, kādiem Jūsu personas dati tiek apstrādāti;

(c) apstrādes juridiskais pamats.

2.2 Mēs varam apstrādāt datus par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus (“lietojuma dati”). Lietojuma dati var ietvert Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, nosūtīšanas avotu, apmeklējuma ilgumu, lapu skaitījumus un tīmekļa vietnes navigācijas ceļus, kā arī informāciju par pakalpojumu izmantošanas laiku, biežumu un veidu. Lietojuma datu avots ir mūsu analītikas uzskaites sistēma. Šie lietojuma dati var tikt apstrādāti tīmekļa vietnes un pakalpojumu analīzes mērķiem. Šīs apstrādes pamatojums ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

2.3 Mēs varam apstrādāt Jūsu konta datus (“konta dati”). Konta dati var ietver Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzimumu, ģimenes stāvokli un apgādājamos. Konta dati var tikt apstrādāti nolūkā nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes darbību, sniegt mūsu pakalpojumus, nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošību, uzturēt mūsu datu bāzes dublējumkopijas un sazināties ar Jums (tostarp, lai piedāvātu un tirgotu Jums produktus un/vai pakalpojumus, kas ir saistīti ar mūsu cilmes šūnu uzglabāšanas pakalpojumiem). Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pienācīga mūsu uzņēmējdarbības īstenošana un līguma, kas ir noslēgts starp Jums un mums pēc Jūsu pieprasījuma, izpilde un noslēgšana.

2.4 Mēs varam apstrādāt Jūsu informāciju, kas ir iekļauta Jūsu personīgajā mūsu tīmekļa vietnes profilā (“profila dati”). Profila dati var ietver Jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzimumu, ģimenes stāvokli un apgādājamos. Profila dati var tikt apstrādāti, lai nodrošinātu un uzraudzītu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu lietošanu. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, pienācīga mūsu uzņēmējdarbības īstenošana un līguma, kas ir noslēgts starp Jums un mums pēc Jūsu pieprasījuma, izpilde un noslēgšana.

2.5 Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, kas tiek sniegti mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā (“pakalpojumu dati”). Pakalpojuma dati var ietvert Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, nosūtīšanas avotu, apmeklējuma ilgumu, lapu skaitījumus un tīmekļa vietnes navigācijas ceļus, kā arī informāciju par pakalpojumu izmantošanas laiku, biežumu un veidu. Pakalpojuma dati var tikt apstrādāti nolūkā nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes darbību, sniegt mūsu pakalpojumus, nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošību, uzturēt mūsu datu bāzes dublējumkopijas un sazināties ar Jums. Šīs apstrādes pamatojums ir mūsu likumīgās intereses, proti, pienācīga mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmējdarbības pārvaldība.

2.6 Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ir iekļauta jebkurā jautājumā, ko Jūs mums iesniedzat, attiecībā uz produktiem un/vai pakalpojumiem (“uzziņu dati”). Uzziņu dati var tikt apstrādāti ar mērķi piedāvāt, tirgot un pārdot Jums atbilstošus produktus un/vai pakalpojumus. Šīs apstrādes pamatojums ir mūsu likumīgās intereses, proti, pienācīga mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmējdarbības pārvaldība un saziņa ar lietotājiem.

2.7 Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ir saistīta ar darījumiem, tostarp preču un pakalpojumu iegādi, ko Jūs noslēdzat ar mums un/vai izmantojot mūsu tīmekļa vietni (“darījumu dati”). Darījumu dati var ietvert Jūsu kontaktinformāciju, Jūsu kartes informāciju un darījuma informāciju. Darījumu datus atļauts apstrādāt ar nolūku piegādāt iegādātās preces un/vai pakalpojumus un veikt pienācīgu šādu darījumu uzskaiti. Datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma, kas ir noslēgts starp Jums un mums pēc Jūsu pieprasījuma, izpilde, šāda līguma noslēgšana un mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu intereses veikt pienācīgu mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmējdarbības pārvaldīšanu.

2.8 Mēs varam apstrādāt informāciju, ko Jūs mums iesniedzat, abonējot mūsu e-pasta paziņojumus un/vai jaunumus (“paziņojumu dati”). Paziņojumu dati var tikt apstrādāti ar mērķi nosūtīt Jums atbilstošus paziņojumus un/vai jaunumus. Šīs apstrādes pamatojums ir mūsu likumīgās intereses, proti, pienācīga mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmējdarbības pārvaldība un saziņa ar lietotājiem.

2.9 Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ir iekļauta vai saistīta ar Jūsu nosūtīto komunikāciju mums (“korespondences dati”). Korespondences dati var ietvert korespondences saturu un metadatus, kas ir saistīti ar saziņu. Mūsu tīmekļa vietne ģenerē metadatus, kas ir saistīti ar paziņojumiem, kas tiek nosūtīti, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes formas. Korespondences dati var tikt apstrādāti ar mērķi sazināties ar Jums un veikt uzskaiti. Šīs apstrādes pamatojums ir mūsu likumīgās intereses, proti, pienācīga mūsu tīmekļa vietnes un uzņēmējdarbības pārvaldība un saziņa ar lietotājiem..

2.10 Papildus īpašajiem mērķiem, kādiem mēs varam apstrādāt 2. iedaļā minētos Jūsu personas datus, mēs varam apstrādāt jebkādus Jūsu personas datus, kur šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu likumīgajiem pienākumiem vai lai pasargātu Jūsu būtiskās intereses vai citas privātpersonas būtiskās intereses.

2.11 Lūdzu, neiesniedziet mums citas personas datus, izņemot, ja mēs Jūs aicinām to darīt.

Jūsu personas datu iesniegšana citiem

3.1 Mēs varam izpaust Jūsu personas datus jebkuram mūsu grupas uzņēmumam (tas nozīmē mūsu meitas uzņēmumiem, mūsu galvenajam kontrolakciju turētājam un visiem tā meitas uzņēmumiem), ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā politikā minēto mērķu sasniegšanai;

3.2 Mēs varam izpaust Jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un/vai profesionālajiem konsultantiem, ciktāl tas pamatoti nepieciešams, lai saņemtu un uzturētu apdrošināšanas segumu, pārvaldītu riskus, saņemtu profesionālas konsultācijas un regulētu juridiskus strīdus;

3.3 Mēs varam izpaust Jūsu personas datus mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams, lai sniegtu cilmes šūnu uzglabāšanas pakalpojumus un/vai saistītus produktus un pakalpojumus.

3.4 Ar mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumiem saistītos finanšu darījumus var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs izpaudīsim darījumu datus mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams Jūsu maksājumu apstrādei, šādu maksājumu atgriešanai un ar šādiem maksājumiem un maksājumu atgriešanu saistītu sūdzību un jautājumu atrisināšanai. Jūs varat atrast informāciju par šādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām un praksēm to attiecīgajās tīmekļa vietnēs.

3.5 Papildus īpašajiem personas datu izpaušanas gadījumiem, kas minēti 3. iedaļā, mēs varam izpaust jebkādus Jūsu personas datus, kur šāda izpaušana ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu likumīgajiem pienākumiem vai lai pasargātu Jūsu būtiskās intereses vai citas privātpersonas būtiskās intereses.

Jūsu personas datu starptautiska pārsūtīšana 

4.1 Šajā iedaļā mēs sniedzam informāciju par apstākļiem, kādos Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz citām valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

4.2 Daži citi mūsu grupas uzņēmumi, piegādātāji un apakšuzņēmēji, kam mēs varam izpaust Jūsu personas datus saskaņā ar 3. iedaļas nosacījumiem, atrodas ārpus EEZ.

4.3 Daži mūsu tīmekļa vietnes hostinga pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus EEZ. Jūsu personas datu nosūtīšana uz jebkādu šādu filiāli vai uzņēmumu tiek aizsargāta, piemērojot atbilstošus drošības pasākumus.

Personas datu saglabāšana un dzēšana

5.1  Šajā sadaļā aplūkotas mūsu datu saglabāšanas politikas un procedūras, kas ir izstrādātas, lai palīdzētu nodrošināt, ka mēs rīkojamies atbilstoši likumā paredzētajiem pienākumiem attiecībā uz personas datu saglabāšanu un dzēšanu.

5.2 Personas dati, ko mēs apstrādājam jebkādam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk nekā tas ir nepieciešams šāda mērķa vai mērķu sasniegšanai.

5.3 Neatkarīgi no citiem šīs 5. iedaļas nosacījumiem, mēs varam saglabāt jebkādus Jūsu personas datus, kur šāda saglabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu likumīgajiem pienākumiem vai lai pasargātu Jūsu būtiskās intereses vai citas privātpersonas būtiskās intereses.

Grozījumi

6.1  Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku, publicējot jaunu tās versiju mūsu tīmekļa vietnē.

6.2  Regulāri pārbaudiet šo lapu, lai pārliecinātos, ka esat apmierināti ar jebkādām izmaiņām.

6.3 Mēs varam paziņot par šīs politikas izmaiņām pa e-pastu vai izmantojot privāto ziņojumapmaiņas sistēmu mūsu tīmekļa vietnē.

Jūsu tiesības

7.1 Šajā 7. iedaļā mēs esam apkopojuši Jūsu tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumu. Dažas tiesības ir kompleksas un ne visas detaļas ir iekļautas mūsu kopsavilkumā. Attiecīgi, Jums vajadzētu izlasīt attiecīgos likumus un regulējošo iestāžu norādījumus, lai saņemtu pilnu šo tiesību paskaidrojumu.

7.2 Jūsu pamata tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumu ir:

(a) piekļuves tiesības;

(b) apskates tiesības;

(c) dzēšanas tiesības;

(d) tiesības ierobežot apstrādi;

(e) tiesības iebilst pret apstrādi;

(f) tiesības sūdzēties uzraudzības iestādei; un

(g) tiesības atsaukt piekrišanu.

7.3 Jums ir tiesības pārbaudīt, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kur, piekļūt personas datiem un saņemt noteiktu papildu informāciju. Šī papildu informācija ietver datus par apstrādes mērķiem, personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Ar nosacījumu, ka netiek skartas citu personu tiesības un brīvības, mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Pirmā kopija tiks sniegta bez maksas, taču par papildu kopijām tiks iekasēta pamatota maksa.

7.4 Jums ir tiesības pieprasīt, ka jebkādi Jūsu personas dati tiek grozīti, ja tie ir neprecīzi un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, papildināt Jūs personas datus, ja tie nepilnīgi.

7.5  Dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus bez nepamatotas kavēšanās. Šādi gadījumi ietver situācijas, kur vairs nav nepieciešams saglabāt personas datus mērķiem, kuriem tie tika savākti vai citādi apstrādāti. Tomēr uz dzēšanas tiesībām attiecas arī noteikti vispārīgi izņēmumi. Šie vispārīgie izņēmumi attiecas uz gadījumiem, kur apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzņēmuma juridiskās saistības, celtu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

7.6 Dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tas attiecas uz gadījumiem, ja Jūs apstrīdat vai vēlaties, lai Mēs noteiktu šādu personas datu precizitāti vai turpmāku nepieciešamību izmantot šādus personas datus mūsu apstrādes mērķiem. Ja apstrāde ir tikusi ierobežota ar šādu pamatojumu, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus. Tomēr mēs apstrādāsim šādus datus citā veidā vienīgi ar Jūsu piekrišanu, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības vai sabiedrības interešu vārdā.

7.7 Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, kādā šādas apstrādes juridiskais pamatojums ir tāds, ka šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās puses uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs, izpildes vai likumīgo interešu nodrošināšanas mērķiem. Ja Jūs ceļat šādu iebildumu, mēs pārtrauksim personas datu apstrādi, izņemot gadījumos, kur mēs varam demonstrēt pienācīgu likumīgu apstrādes pamatu, kas ir svarīgāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde tiek veikta likumīgu prasījumu celšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

7.8 Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi jebkādiem tiešiem mārketinga mērķiem (tostarp profilēšanu tiešiem mārketinga mērķiem). Ja Jūs ceļat šādus iebildumus, mēs pārtrauksim apstrādāt Jūsu personas datus šādiem mērķiem.

7.9 Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu zinātniskas vai vēsturiskas izpētes mērķiem vai statistikas mērķiem, pamatojoties uz ar Jūsu pašreizējo situāciju saistītiem iemesliem, izņemot, ja apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs.

7.10 Ja Jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības likumus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir atbildīga par datu aizsardzību. Jūs varat to izdarīt Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai varbūtējā pārkāpuma valstī, kas ir ES dalībvalsts.

7.11 Ciktāl mūsu veiktās Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu. Atsaukšana neietekmē pirms atsaukšanas īstenotās datu apstrādes likumību.

7.12 Jūs varat izmantot jebkuras savas ar Jūsu personas datu apstrādi saistītās tiesības, par to rakstiski paziņojot mums.

Sīkdatnes

8.1 Sīkdatne ir datne, kas satur identifikatoru (burtu un ciparu virkni), ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kas tiek uzglabāta pārlūkprogrammā. Identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz serveri ik reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa lapu no servera.

8.2 Sīkdatnes var būt “pastāvīgas” sīkdatnes vai “sesijas” sīkdatnes: pastāvīgas sīkdatnes tiek saglabātas pārlūkprogrammā un paliek derīgas līdz noteikta termiņa iztecēšanai, izņemot, ja lietotājs tās izdzēš pirms termiņa; savukārt, sesijas sīkdatnes zaudē derīgumu lietotāja sesijas beigās, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta.

8.3  Sīkdatnes parasti nesatur informāciju, kas ļauj personīgi identificēt lietotāju, taču mūsu saglabātie Jūsu personas dati var tikt sasaistīti ar sīkdatnēs uzglabāto un no tām iegūto informāciju.

Mūsu izmantotās sīkdatnes 

9.1  Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem nolūkiem:

(a) autentifikācija - mēs izmantojam sīkdatnes, lai identificētu Jūs, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un kad pārvietojaties mūsu tīmekļa vietnē (šim nolūkam tiek izmantotas [norādīt sīkdatnes]);

(b) statuss - mēs izmantojam sīkdatnes, lai tās palīdzētu mums noteikt, vai esat ienācis/ienākusi mūsu tīmekļa vietnes sistēmā (šim nolūkam tiek izmantotas [norādīt sīkdatnes]);

(c) personalizācija - mēs izmantojam sīkdatnes, lai glabātu informāciju par Jūsu vēlmēm un pielāgotu tīmekļa vietni Jums (šim nolūkam tiek izmantotas [norādīt sīkdatnes]);

(d) drošība - mēs izmantojam sīkdatnes kā drošības pasākumu, lai pasargātu lietotāju kontus, tostarp novērstu krāpšanu, izmantojot sistēmas pieejas datus, un aizsargātu mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus (šim nolūkam tiek izmantotas [norādīt sīkdatnes]).

Mūsu pakalpojumu sniedzēju izmantotās sīkdatnes

10.1 Mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes un šīs sīkdatnes var tikt uzglabātas Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

10.2  Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes lietojumu. Google Analytics apkopo informāciju par vietnes izmantošanu, izmantojot sīkdatnes. Savāktā ar mūsu tīmekļa vietni saistītā informācija tiek izmantota, lai veidotu atskaites par mūsu tīmekļa vietnes lietojumu. Google konfidencialitātes politika ir pieejama šeit: https:/ www.google.com/policies/privacy/. Attiecīgās sīkdatnes ir: [norādīt sīkdatnes]).

Sīkdatņu pārvaldīšana

11.1 Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj atteikties pieņemt sīkdatnes un dzēst sīkdatnes. Metodes, kā to izdarīt, katrai pārlūkprogrammai un tās versijai ir atšķirīgas. Tomēr Jūs varat saņemt aktuālu informāciju par sīkdatņu bloķēšanu un dzēšanu, izmantojot šīs saites:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl+en(Chrome) ;

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox) ;

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/(Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows -internet-explorer-delete-manage-cookies (internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Visu sīkdatņu bloķēšana radīs negatīvu ietekmi uz daudzu tīmekļa vietņu lietojamību.

11.3 Ja Jūs bloķējat sīkdatnes, Jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes iespējas.

Saziņa ar mums 

12.1 Jūs varat sazināties ar mums:

(a) pa pastu, nosūtot vēstuli uz 1. iedaļā norādīto adresi;

(b) izmantojot mūsu tīmekļa vietnes saziņas formu;

(c) pa tālruni, zvanot uz mūsu tīmekļa vietnē publicēto tālruņa numuru; vai

(d) pa e-pastu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē publicēto e-pasta adresi.

Datu aizsardzības amatpersona

13.1 Mūsu datu aizsardzības amatpersonas kontaktinformācija ir: Michael Frankton (Komunikācijas un darbības vadītājs) email: OperationsMager@fhbb.com