REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI „Happy Future Parents”

Tombola organizata de FUTURE STEM CELLS SRL

I. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul Tombolei si procesatorul datelor este compania Future Stem Cells SRL, constituita si inregistrata in Romania, avand codul unic de inregistrare RO33272087 cu punctul de lucru in Cladirea Art Business Center, Str. Buzesti, Nr. 50, et. 2, CP 011015, Sector 1, Bucuresti, Romania si sediul social in Str. Bucegi, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania.

1.2 Controlorul de date este compania Future Health Technologies Ltd constituită și înregistrată in Anglia și Țara Galilor, cu număr de înregistrare 04431145, cu sediul social la Unitatea 10, Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham, Marea Britanie NG7 2QP.

1.3 Tombola se va desfasura in perioada 9.11.2018, ora 10:00 si se termina in data de 19.01.2019 ora 23:59 (denumita pe mai departe „Perioada derulării Tombolei), in conformitatea cu termenii şi condiţiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Extragerile castigatorilor vor avea dupa cum urmeaza: 5.12.2018; 20.12.2018, 20.01.2019.

II. PARTICIPANŢII – CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

2.1. La Tombola “Happy Future Parents” poate participa, în condiţiile prezentului Regulament Oficial, orice persoană fizică de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si care este insarcinata, cu domiciliul/resedinta in Romania, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial („Participanţii”). Pentru a fi eligibil a participa la Tombola şi a putea câştiga unul dintre premiile oferite de Organizator în urma tragerilor la sorţi, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii exprese în mod cumulativ:

Participanţii (orice persoană fizică de sex feminin, care, la data inscrierii, are implinita varsta de 18 ani si care este insarcinata, cu domiciliul/resedinta in Romania) să nu fie angajaţi si/sau colaboratori ai grupului Future Health Biobank sau ai oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Tombolei, sau soţii/soţiile sau rudele acestora până la gradul I;

Acceptă şi respectă prevederile prezentului Regulament Oficial;

Accepta ca trebuie sa furnizeze Organizatorului urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, nr. de telefon, email, judetul de resedinta si data aproximativa a nasterii (“Date”). Furnizarea Datelor sale cu caracter personal echivaleaza cu exprimarea consimtamantului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

2.2. La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, sotiile / sotii, precum si rudele de gradul I ale acestora.

III. MECANISMUL TOMBOLEI

Inscrierea la concurs consta in completarea formularului de inregistrare (ce contine datele de identificare ale gravidei: nume si prenume, email, telefon, data probabila a nasterii, judetul de resedinta) din pagina oficiala a Concursului de pe website-ul www.futurehealthbiobank.com/ro sau pe pagina oficiala de Facebook (Future Health Biobank Romania), in perioada de desfasurare a Concursului: 9 Noiembrie 2018 – 19 Ianurie 2019.

IV. PREMIILE TOMBOLEI – NUMĂR, NATURĂ, VALOARE

4.1 Premiile Tombolei “Happy Future Parents” sunt: Babymoov Umidificator Ultrasonic Aquarium, Lionelo Fotoliu si leagan electric muzical Ruben, Momert Aspirator Nazal Electric Momert 1723.Totalul premiilor este in suma de 653 lei (cu TVA inclus).

4.2 Astfel, se vor acorda, în condiţiile prezentului Regulament Oficial, un număr de 3 premii, constând in produse pentru inrgrijirea unui nou nascut.

4.3 In cadrul Tombolei “Happy Future Parents”, un participant poate castiga un singur premiu.

4.4 Imaginile si denumirile produselor, folosite in promovarea Concursului sunt cu titlu de prezentare. Produsele finale pot avea funcții sau culori diferite, în funcție de disponibilitatea stocului la furnizor.

4.5 Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.

V. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR

5.1 Premiul se va acorda prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc dupa cum urmeaza: Premiul I in data de 5.12.2018, Premiul al II lea in data de 20.12.2018, Premiul al III lea in data de 20.01.2019. Tragerea la sorţi va fi efectuata prin intermediul unui serviciu online de alegere aleatoare a câştigătorilor (de ex: www.random.org). Extragerea va fi efectuata de catre Organizator. La tragerea la sorţi se va redacta un proces verbal al extragerii, ce va fi semnat de un reprezentant autorizat al Organizatorului. Tragerea la sorti consta in extragerea aleatorie a unui numar, reprezentand numarul de inregistrare in concurs al persoanei, din numarul total de inregistrari in Concurs. Toti participantii vor primi un numar unic, iar pentru exemplificare, daca numarul extras este numarul 17, participantul cu numarul 17 alocat in Concurs va fi desemnat castigator. Persoana a carei inregistrare in concurs s-a facut cu numarul extras, va fi desemnata castigatoare a unui premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulament, daca indeplineste conditiile de participare la concurs prevazute de prezentul Regulament. Desemnarea castigatoarei premiului descris la pct. 5 din prezentul Regulament se face in baza procesului verbal al tragerii la sorti semnat de toti participantii la extragere.

5.2 Numele castigatoarei va fi publicat dupa tragerea la sorti pe website-ul Future Health Biobank: www.futurehealthbiobank.com/ro. Castigatorul va fi anuntat personal de catre agentul din Romania al Organizatorului, in aceeasi zi cu tragerea la sorti, telefonic si prin email in interval de 2 zile. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in interval de 2 zile, premiul va fi alocat rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase.

5.3 In cazul in care nici castigatorii si nici rezervele nu au putut fi contactati sau nu si-au revendicat premiile sau Datele furnizate de acestia nu au fost corecte se va face o noua tragere la sorti.

5.4 Orice tentativă de fraudă din partea Participanţilor va atrage după sine anularea oricăror drepturi câştigate de aceştia până la data respectivă.

5.5 Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza adresei de email sau numarului de telefon incorecte / incomplete sau castigatorul desemnat nu accepta premiul. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de alocare a premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

5.6 Câștigătorii vor ridica premiile în maximum 10 zile calendaristice direct de la sediul Organizatorului, în orele de program specificate în pagina de contact https://futurehealthbiobank.com/ro/contactati-ne/ cu anunţarea în prealabil cu 24 de ore. Câştigătorii care au domiciliul/ reşedinţa în afara localității Bucureşti şi doar la solicitarea expresă a acestora, Organizatorul va trimite premiile prin curier, cu confirmare de primire, în maxim 10 de zile lucrătoare de la data publicării listei de câştigători, suportând costurile. De asemenea, în momentul recepţiei premiului, Participanta trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau paşaportul).

5.7 Doar câştigătorilor li se vor solicita adresele de corespondenţă pentru expedierea premiilor.

VI. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

6.1 Future Health Technologies Ltd constituită și înregistrată în Anglia și Țara Galilor, cu număr de înregistrare 04431145, cu sediul social la Unitatea 10, Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Bulevardul, Nottingham, Marea Britanie NG7 2QP prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la acest Concurs în conformitate cu Regulamentul 679/2016. Vezi Politica de Confidentialitate a Datelor Personale aici: https://futurehealthbiobank.com/ro/politica-de-confidentialitate/ Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) este aplicat in toate statele Uniunii Europene.

6.2 Prin participarea la tombolă, participanții își exprimă acordul cu privire la prezentul Regulament.

6.3 Prin participarea la tombolă, participanții își exprimă în mod expres consimțământul ca datele lor personale sa fie sau nu păstrate și prelucrate de către reprezentantii Future Health Biobank (Future Health Technologies Ltd) și ulterior să poată sau nu să fie contactați telefonic, prin email sau prin intermediul rețelelor de socializare de către reprezentantii Future Health Biobank (Future Health Technologies Ltd.), pentru a li se comunica rezultatele acestei tombole și/sau pentru transmiterea de informații comerciale.

PERIOADA DE PĂSTRARE ȘI PRELUCRARE

Perioada de prelucrare și păstrare a datelor: până în momentul în care solicitați în scris la adresa info@futurehealth.ro încetarea prelucrării/ștergerea datelor dumneavoastra.

Organizatorul va va putea transmite newslettere şi alte comunicări comerciale pentru a va tine la curent cu serviciile si produsele Organizatorului, pentru a va comunica promotiile si /sau evenimentele pe care acesta le organizeaza.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveti dreptul de a fi informat/ă despre tot ce se întâmplă cu datele Dvs personale, de a ști la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica și chiar de a revoca consimțământul;

Aveți dreptul de a solicita la adresa de e-mail info@futurehealth.ro accesul la datele prelucrate și rectificarea datelor prelucrate.

Aveți dreptul de a solicita la adresa de e-mail info@futurehealth.ro încetarea prelucrării datelor și/sau ștergerea acestora.

În orice moment puteți solicita încetarea transmiterii la adresa de e-mail și/sau telefon a informațiilor legate de tombolă și/sau oferte.

Participanților la tombolă le sunt garantate toate drepturile prevăzute de Legea Nr.677/2001, în special dreptul de informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

VII. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale corespunzătoare premiilor oferite în cadrul Tombolei “Happy Future Parents” şi care sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor, după caz, cu exceptia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor provenite din premii, impozit pe care Organizatorul il va suporta si pe care este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal.

VIII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul Tombolei “Happy Future Parents” nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va fi implicat în nici un litigiu faţă de Participanţi, legat de modul in care serviciile aferente premiilor vor fi prestate.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat sau dorit.

Acuratetea Datelor nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor Date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator.

IX. REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI “HAPPY FUTURE PARENTS”

Regulamentul Oficial al Tombolei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile, FIIND ACCESIBIL ÎN MOD GRATUIT ORICĂRUI SOLICITANT PE ÎNTREAGA DURATA A TOMBOLEI “HAPPY FUTURE PARENTS” pe website-ul www.futurehealthbiobank.com/ro.

Prin participarea la Tombola, Participanţii aderă în mod expres şi necondiţionat la prezentul Regulament Oficial şi se obligă să respecte în totalitate termenii şi condiţiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la anularea şi neacordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Tombolei, fără drept de compensare, cu conditia ca orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului pe website-ul www.futurehealthbiobank.com/ro.

Tombola “Happy Future Parents” poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Tombolei.

Regulamentul Oficial va fi autentificat la un notar public, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

X. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Tombola “Happy Future Parents” se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Tombolei “Happy Future Parents” se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Organizator, FUTURE STEM CELLS SRL Prin asociat si administrator IOANNIDIS IOANNIS

English Terms and Conditions

Accesati documentul autentificarii regulamentului