можливості лікування

Порушення проліферації клітин крові

Анемія

Апластична анемія | Вроджена дизеритропоетична анемія | Анемія Фанконі| Пароксизмальна нічна гемоглобінурія (ПНГ) | Істинна еритроцитарна аплазія

Спадкові тромбоцитопатії

Амегакаріоцитоз | Вроджена тромбоцитопенія | Тромбастенія Гланцмана

Мієлопроліферативні захворювання

Гострий мієлофіброз | Агногенна мієлоїдна метаплазія (мієлофіброз) | Істинна поліцитемія | Есенціальна тромбоцитемія

Спадкові захворювання імунної системи

Тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД)

ТКІД із дефіцитом аденозиндезамінази (ДАД-ТКІД) | ТКІД, пов’язаний із Х-хромосомою | ТКІД із відсутністю Т- і В-лімфоцитів | ТКІД із відсутністю Т-лімфоцитів та нормальним рівнем В-лімфоцитів | Синдром Оменна

Спадкові захворювання імунної системи

Синдром Костманна | Мієлокатексіс | Атаксія-телеангіектазія | Синдром лисих лімфоцитів | Варіабельний некласифікований імунодефіцит | Синдром Ді Джорджі | Дефіцит адгезії лейкоцитів | Лімфопроліферативні захворювання (ЛПЗ) | Лімфопроліферативне захворювання, пов’язане з Х-хромосомою | Синдром Віскотта-Олдріча

Розлади фагоцитарної системи

Синдром Чедіака-Хігасі | Хронічна гранулематозна хвороба | Дефіцит актину нейтрофілів | Ретикулярна дисгенезія

Рак кісткового мозку (плазмоклітинні захворювання)

Множинна мієлома | Плазмоклітинна лейкемія | Макроглобулінемія Вальденстрема

Інші види раку

Нейробластома | Ретинобластома

Гострий лейкоз

Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) | Гострий мієлогенний лейкоз (ГМЛ) | Гострий біфенотиповий лейкоз | Гострий недиференційований лейкоз

Хронічний лейкоз

Хронічний мієлогенний лейкоз (ХМЛ) | Хронічний лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ) | Ювенільний хронічний мієлогенний лейкоз (ЮХМЛ) | Ювенільний мієломоноцитарний лейкоз (ЮММЛ)

Мієлодиспластичні синдроми

Рефрактерна анемія (РА) | Рефрактерна анемія з кільцевими сидеробластами (РАКС) | Рефрактерна анемія з надлишком бластів (РАНБ) | Рефрактерна анемія з надлишком бластів у стадії трансформації (РАНБ-Т) | Хронічний мієломоноцитарний лейкоз (ХММЛ)

Лімфоми

Хвороба Ходжкіна | Неходжкінська лімфома | Лімфома Беркітта

Спадкові еритроцитопатії

Велика бета-таласемія Анемія | Даймонда-Блекфена | Істинна еритроцитарна аплазія | Серповидно-клітинна анемія