Usluga "Preporuka prijatelju" nagrađuje postojeće i nove korisnike. Ako preporučite naše usluge prijatelju ili članu porodice dobićete godinu dana gratis skladištenja, dok će vaš prijatelj ostvariti popust od 10 %.

Odredbe i uslovi

Ova opcija se ne može koristiti u kombinaciji sa nekom drugom ponudom. Popust od 10% će biti oduzet od ukupnog iznosa računa i odnosi se isključivo na klijente koji plaćaju jednokratno.

Future Health Technologies Ltd zadržava pravo izmene i ukidanja usluge u bilo kom trenutku, bez prethodne najave.

Pomoć i savet