Blog

Upotreba matičnih ćelija iz pupčane vrpce kod Fankonijeve anemije

Fankonijeva anemija je autozomno recesivno oboljenje sa simptomima koji uključuju propadanje koštane srži, predispoziciju za neoplazije,visoku incidencu mielodisplasie, progresivnu pancitopeniju kao i nonhematopoietične anomalije u razvoju.

Blog