Upotreba matičnih ćelija u kliničkoj studiji lečenja urodjenih srčanih mana kod dece

Klinika Mejo je najavila prvo istraživanje upotrebe matičnih ćelija u lečenju dece sa urodjenim srčanim manama u Sjedinjenim Američkim Državama. Studija ima za cilj da utvrdi kako autologne matične ćelije iz krvi pupčanika mogu da pomogni deci sa HLHS-om.   Pogledajte video: broadcastmed.com