Korak 1

Po dolasku u našu laboratoriju, kesa sa uzorkom krvi pupčanika se čisti i čuva u sterilnoj sobi

Korak 2

Krv pupčanika se meri i uzima se mala količina koja se koristi za brojanje matičnih ćelija

Korak 3

Uzorak krvi pupčanika se stavlja u centrifugu koja krv pupčanika razdvaja na plazmu, matične ćelije i crvene krvne pločice

Korak 4

Dve bočice plazme se zatim čuvaju na temperaturi od -190 ̊C

Korak 5

Mali obim se uzima i počinje se sa obradom ćelija

Korak 6

Prezervacija uz pomoć najsavremenije tehnologije

Korak 7

Uzorak se hladi na temperaturi od -190 ̊C u stanju krio prezervacije

Korak 8

Uzorak se stavlja u rezervoar sa parom azota i čuva narednih 25 godina

Opcije plaćanja

Pogledajte naš cenovnik