Dr Robert Thomas

MPharm, PhD

Savetnik u oblasti Istraživanja i Razvoja

Dr Robert Tomas svetski priznat stručnjak u oblasti farmacije i vodeći član tima za istraživanje na Univerzitetu Loughborouh.

Nakon perioda istraživanja i razvoja modela za inžinjering tkiva jetre, dodeljena mu je stipendija za rad na razvoju nauke i proizvodnih mogućnosti regenerativne terapije matičnim ćelijama. 

Trenutno je Saradnik Direktora EPSRC Centra za Inovativnu Proizvodnju u oblasti Regenerativne Medicine koju vodi Centar za Biološki Inžinjering na Loughborough Univerzitetu.

Tracy Thomas

Babica

Trejsi je od 1989. godine počela sa radom u oblasti zdravstva sa ciljem da pomogne ženama i njihovim porodicama. Karijeru babice je počela 1999. godine. Posle kraćeg vremena provedenog u NHS, počela je sa samostalnim radom obezbedjujući da klijenti pored kontrole porođaja, dobiju i podršku prilikom izbora.

Tokom 2007. godine joj je omogućeno uključivanje i upravljanje privatnim centrom za rađanje u cilju smanjenja rizika porođaja. I dalje nastavlja svoju ulogu pružanja pomoći ženama i njihovim porodicama, uz izuzetnu posvećenost kompaniji Future Health.

Trejsi ženama pruža informacije na osnovu kojih mogu da naprave pravi izbor kada je u pitanju porođaj i čuvanje matičnih ćelija. Lično je zainteresovana za čuvanje matičnih ćelija obzirom na lično iskustvo sa izvanrednim efektima ove procedure.

Dr Mark Atkins

MBBS MSC

Klinički savetnik

Doktror Atkins je diplomirao medicinu 1986. godine na Kraljevskom Koledžu u Londonu, i radio je u oblasti kliničke virusologije od 1990. 

Usavršavao se na području opšte mikrobiologije u Kardifu pre nego što je prešao u London kako bi završio specijalističke studije u obalsti virusologije u Sent Meri i Royal Free bolnici. 

Proveo je četiri godine istražujući antivirusni otpor kod HIV-a, pre nego što je počeo rad na kliničkim ispitivanjima antivirusa za lečenje hroničnog hepatisa B. 

 2002. godine se vratio u NHS, i od tada radi kao konsultant virusologije u "Imperial Vollege Helathcare Trust". Njegova glavna interesovanja su oblasti molekularne dijagnostike i lečenje hroničnog virusnog hepatitisa.

Dr Susan G Shawcross

BSc (Hons) MSc PhD AIIRSM CBiol FSB

Saradnik u oblasti istraživanja

Dr Susan Shawcross ima počasnu diplomu i doktorat iz oblasti Genetike, Master diplomu iz oblasti Radijacione Biologije i član je Udruženja biologa. 

 Ona je postdoktorski saradnik istraživanja i menadžer laboratorije za Popravku i Regeneraciju nerava. Osim toga zamenik je predsednika Fakulteta za Medicinsku Biosigurnost na Univerzitetu u Mančesteru.

Njen istraživački rad je uglavnom usmeren na oblast upotrebe mezenhimalnih matičnih ćelija (MSCs) u regeneraciji i popravci čvrstih tkiva.

Dr Swahcross jje ostvarila uspešnu saradnju sa kompanijama Astra Zeneca, Smith i Nephew healthcare, i Johnson i Johnson Healthcare.

 Njen rad u Future Health Biobank je fokusiran na upotrebu mezenhimalnih matičnih ćelija dobijenih iz pupčane vrpce i pulpe mlečnih zuba u regeneraciji nerava.

Lady Roche

Etičar

Lady Roche je trenutno član Etičkog Komiteta u Charing Cross Bolnici. Bila je predsedavajući Etičkog Komiteta Cromwell Bolnice i bila je takođe, član Etičkog Komiteta u Chelsea i Westinminister Bolnici u periodu od 1995-2005. godine.

Dr Athanasios Zomas

Konsultant Hematolog

Dr Atanasios Zomas je Konsultant Hematologije u Univerzitetskoj Bolnici Attikon u Atini. Karijera ga je odvela u Veliku Britaniju gde je radio na nekoliko seniorskih pozicija u okviru Odeljenja za Hematologiju u Royal Marsden Bolnici i Bolnici Svetog Džordža u Londonu.

Pomoć i saveti