Čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika u Velikoj Britaniji još uvek predstavlja veliku nepoznanicu.

Nažalost, ove dragocene matične ćelije se još uvek odbacaju kao medicinski otpad čime se gubi jedinstvena mogućnost zaštite zdravlja vašeg deteta u budućnosti.

Ponekad postoji mogućnost da matične ćelije pupčane vrpce vašeg deteta donirate u dobrotvorne svrhe, kao što je učinio Anthony Nolan. Međutim, treba imati na umu da nakon toga neće imati pristup ovim matičnim ćelijama. Bićete stavljeni na listu čekanja, na kojoj, na žalost, možete provesti mnogo godina. Nakon doniranja matičnih ćelija, uzorak će automatski biti prikazan u međunarodnom registru.

Future Health Biobank preporučuje čuvanje matičnih ćelija bez obzira da li se radi o privatnim ili dobrotvornim razlozima. Matične ćelije su suviše dragocene da biste ih tek tako odbacili. Međutim, ukoliko želite trenutni pristup matičnim ćelijama ili garantovano 100% poklapanje, preporučujemo opciju privatnog čuvanja.

Pružanje pomoći i saveta