Najakreditovanija banka matičnih ćelija na svetu

Future Health Biobank je najakreditovanija banka matičnih ćelija na svetu. Smatraju se najinovativnijim, visoko cenjenim centrom izvrsnosti za kvalitet i usluge u industriji bankiranja matičnih ćelija. Procesi u britanskoj i švajcarskoj laboratoriji su licencirani i akreditovani na najvišem nivou i rade po GMP standardima.

Britanska laboratorija Future Health Biobank je banka ljudskih tkiva koja je licencirana od strane Uprave za ljudske tkiva (HTA) i akreditovana od strane Regulatorne agencije za lekove i zdravstvena sredstva (MHRA) Ministarstva zdravlja Ujedinjenog Kraljevstva.

Ministarstvo zdravlja Ujedinjenog Kraljevstva je bilo među prvim državnim organima u Evropi koji su izdali poseban Kodeks prakse koji reguliše aktivnosti Banaka ljudskih tkiva, koji uključuju Banke matičnih ćelija krvi. Cilj ovog Kodeksa je da obezbedi da se bezbedno, pouzdano, kvalitetno tkivo priprema i isporučuje zdravstvenoj službi u terapeutske svrhe i medicinske primene. To je zlatni standard za rad banaka matičnih ćelija.

Stupite u kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

AABB - American Association of Blood Banks

Future Health Biobank dobila je AABB (American Association of Blood Banks) akreditaciju 2016. godine, ID broj 138834, obavezujući se na osiguranje kvaliteta tokom kompletnog rada.

HTA - Human Tissue Authority

Future Health Biobank je licencirao HTA u aprilu 2006. godine, dobivši potpunu 3-godišnju upotrebnu licencu 1. septembra 2006. godine, čime je kompanija prva banka pupčane krvi koja je licencirana od strane Uprave za ljudska tkiva (HTA). Formalno licenciranje se dodeljuje samo nakon iscrpnih, dugih i detaljnih revizija kompletnih poslovnih i laboratorijskih procesa kompanije. Redovne inspekcije osiguravaju kontinuirano održavanje potrebnih standarda kako bi osigurali nastavak licenciranja.

Future Health Biobank je kontrolisana od strane HTA i ima licencu (broj 22503) dodeljena prema Uredbi 7 (1) i (2) i Prilogu 2 Uredbe o ljudskim tkivima (Quality and Safety for Human Application) 2007 za (1) nabavku , testiranje, obradu, distribuciju i / ili uvoz / izvoz tkiva i / ili ćelija namenjenih za ljudsku primenu i (2) skladištenje tkiva i / ili ćelija namenjenih za ljudsku primenu.

ISO - International Standards Institute

Future Health Biobank je sertifikovan prema standardu ISO 9001: 2015, koji obezbeđuje sisteme za upravljanje kvalitetom koji pružaju osnovu za bolje zadovoljstvo kupaca, motivaciju osoblja i kontinuirano poboljšanje.

Future Health Biobank je sertifikovan (broj FS554566) od BSI-a za upravljanje Sistemom za upravljanje kvalitetom koji je u skladu sa zahtevima ISO 9001: 2015 za obim nabavke, skladištenja, testiranja, obrade, uvoza i izvoza, distribucije i odlaganja matičnih ćelija .

MHRA - Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Kontrolu kvaliteta i rada Future Health Biobanke vrsi MHRA (Agencija za regulaciju medicinskih procedura i zdravstvenih proizvoda Velike Britanije) i poseduje odobrenje za cuvanje krvi (broj BEA 21314) u skladu sa odredbama Regulative o sigurnosti i kvalitetu krvi 2005 br. 50 (sa unetim izmenama) cime joj je odobreno obavljanje delatnosti sakupljanja i testiranja krvi i komponenti krvi bez obzira na njihovu namenu i obradu, skladištenje i distribuciju krvi i komponenti krvi kada su namenjeni za transfuziju.

OFSP - Federal Office of Public Health

Future Health Biobanka je u decembru 2013. dobila dozvolu Saveznog ureda za javno zdravlje za uvoz, izvoz i skladištenje matičnih ćelija iz krvi pupcanika pod rednim brojem BS2013-nTkZo93-N0-V00 i BS2013-nTkZo94-N0-V00.

GMP – Good Manufacturing Practice

Smernice dobre proizvodne prakse pružaju smjernice za proizvodnju, testiranje i osiguranje kvaliteta kako bi se osiguralo da je proizvod za ishranu ili lekove siguran za ljudsku upotrebu. Mnoge zemlje su propisale da proizvođači hrane i farmaceutskih proizvoda i medicinskih uređaja postupaju prema GMP procedurama i kreiraju sopstvene GMP smernice koje odgovaraju njihovom zakonodavstvu. Ove uredbe su u skladu sa Konvencijom / Saradnjom farmaceutske inspekcije (PIC / S) i direktivama Evropske unije. Future Health Biobank je dobio sertifikat o GMP Compliance za proizvodnju proizvoda za ćelijsku terapiju za autolognu i alogenu upotrebu u junu 2013. godine sertifikat broj 16-0996.

Swissmedic

Postrojenje Future Health Biobanke u Svajcarskoj poseduje ovlascenje Swissmedic ( Svajcarske agencije za lekove i medicinska sredstva) za uvoz / izvoz, preradu, testiranje i dugotrajnu krioprezervaciju krvi iz pupčane vrpce, tkiva pupcane vrpce i masnog tkiva za autologne i alogene primene. Ova dozvola reguliše obradu proizvoda za ćelijsku terapiju koji su spremni za upotrebu, kao i srodne proizvoda za ćelijsku terapiju. Broj licence 500028.

Zašto Future Health?

Jednom kada odlučite da je čuvanje krvi pupčanika za vas, onda morate da odlučite kojoj banci ćete poveriti uzorak vaše bebe. Evo zašto mislimo da bi trebalo da nas izaberete;

Future Health je najakreditovanija banka matičnih ćelija

Pridržavamo se najvišim mogućim standardima, što znači da naši procesi, sigurnost, tehnologija i objekti bez premca.

Najveća i najiskusnija banka matičnih ćelija u Velikoj Britaniji

Obradili smo i sačuvali više uzoraka od svih drugih banaka u Velikoj Britaniji, tako da možete biti sigurni da matične ćelije vaše bebe čuva najiskusnija banka u Velikoj Britaniji.

Mi smo jedina banka sa dve laboratorije

Mi smo jedina britanska banka matičnih ćelija koja poseduje i upravlja dvema laboratorijama na dve odvojene geografske lokacije. Vlasništvo drugog objekta znači da smo i dalje u mogućnosti da obradimo, testiramo i čuvamo matične ćelije vaše bebe u slučaju problema na jednoj od naših lokacija.