Obećavajući rezultati tretmana matičnih ćelija u lečenju recesivno distrofične bulozne epidermolize (RDEB).

Razgovarali smo sa našim stručnjakom: Osama Shaikh, koji govori o najnovijim dostignućima u lečenju matičnim ćelijama.

Najnovija klinička ispitivanja su pokazala ogorman potencijal matičnih ćelija u lečenju retkog i neizlečivog medicinskog stanja kože; recesivna distrofična bulozna epidermola. Trteman infuzije mezenhimalnih matičnih ćelija je pokazao odlične rezultate u smanjenju bolnih i oštećenih regija, uz istovremeno smanjenje ozbilnosti stanja kože.

Epidermolysis bullosa (EB) je retko i veoma bolno oboljenje kože gde oštećenja nastaju čak i pri slabom dodiru ili pritisku. U Velikoj Britaniji trenutno živi oko 1000 ljudi sa ovom stravičnom bolešču. Kao posledica bolesti dolazi do pojave osetljivosti kože, stvaranja ožiljaka, razvoja kontraktura i sklonosti ka pojavi karcinoma. Nažalost, još uvek nije otkriven lek za ovu strašnu bolest.

Najnovije kliničko ispitivanje koje predvodi King College u Londonu u saradnji sa Great Ormond Street Hospital, istražuje 10 pacijenata koji pate od REDB. Svaki pacijent je primio tri infuzije mezenhimalnih matičnih ćelija od nepovezanih donora. Nakon toga je sprovedeno pažljivo praćenje efekata terapije.

Doktorka Gabriela Petrof, sa King College bolnice u Londonu je rekla: "Došli smo do boljih rezultata u zarastanju rana kod svih desetoro pacijenata uz smanjenu upalu kože. Jedan deo dece je potvrdio niži stepen bola i osetljivosti kože uz porast energije.

Profesor John McGrath, takođe sa King Colleg bolnice iz Londona je istakao: "Tokom mog 25-godišnjeg iskustva u lečenju REDB, prvi put sam bio svedok da neki tretman menja prirodu ovog stanja. Rezultati su bili zaista impresivni. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da se ne radi o leku, već tretmanu čije prednosti su nestale nakon šest meseci.

Generalno, ishodi kliničkog ispitivanja su obećavajući. Međutim, neophodna su dodatna istraživanja u cilju boljeg razumevanja mehanizama koji su uključeni u stimulisanje zarastanja rana i smanjenje upale kože. Dodatne studiej su neophodne kako bi se potvrdila efikasnost ovog tretmana i kako bi se uspostavila optimalna doza matičnih ćelija u lečenju RDEB.

Za više informacija o ovom kliničkom ispitivanju, posetite: Terapija matičnim ćelijama u lečenju naslednih kožnih bolesti

Pružanje pomoći i saveta