Jedan od najuzbudljivijih projekata na području kliničkog ispitivanja je upotreba matičnih ćelija u lečenju cerebralne paralize.

Bolest koja nažalost pogađa mnoge uskoro može biti pobeđena primenom matičnih ćelija.

Razgovarali smo sa našim stručnjakom: Osama Shaikh, koji govori o najnovijim dostignućima u lečenju matičnim ćelijama.

Rezultati prve, placebo kontrolisane i dvostruko-slepe studije u lečenju cerebralne paralize matičnim ćelijama su objavljeni u maju, 2015. godine.

U studiji je učestvovalo trideset-šestoro dece koja su nasumično podeljena u dve grupe: prva grupa je primala matične ćelije krvi pupčanika, dok je druga grupa primila placebo. Radi se o dvostruko-slepoj studiji kada ni doktor ni pacijent ne znaju da li se uzima efikasan preparat ili je placebo bez dejstva.

Rezultati su pokazali da pacijenti koji su primali krv pupčanika imaju bolji mišićni tonus, bolju motoriku i veće anti-inflamatorno dejstvo u odnosu na grupu koja je primala placebo.

Praćenje efekata ove studije je trajalo svega 6 meseci, što zahteva dodatna klinička istraživanja o potvrđivanju efikasnosti terapije matičnim ćelijama u lečenju cerebralne paralize. Međutim, ovo je jedna od najvećih studija do sada koja je pokazala rezultate koji obećavaju.

Future Health Biobank je posebno fokusirana na buduću primenu matičnih ćelija u lečenju brojnih medicinskih stanja. Za više informacija o tome kako sačuvati matične ćelije vaše bebe i njihovoj potencijalnoj primeni posetite: Matične ćelije krvi i tkiva pupčane vrpce

Za više informacija o kliničkim studijama primene matičnih ćelija u lečenju cerebralne paralize posetite: online.liebertpub.com

Pružanje pomoći i saveta