Već godinama traju klinička ispitivanja o primeni matičnih ćelija u lečenju dijabetesa. Kao i ostalih kliničkih ispitivanja, bilo je značajnih napredaka ali i neuspeha.

Ipak, po prvi put, kod pacijenata je primenjena transfuzija matičnih ćelija pupčane vrpce kako bi se sprečila mogućnost pojave dijabetesa.

Razgovarali smo sa Osama Shaikh; Direktor sektora za istraživanja i razvoj novih proizvoda u Future Health Biobank koji je pratio razvoj ovih studija u proteklih par meseci

Četvorogodišnja devojčica je postala prva osoba na svetu kojoj su ubrizgane sopstvene matične ćelije iz pupčanika kako bi sprečili razvoj dijabetesa tipa 1.

#Činjenica

Dijabet tipa 1 je autoimuna bolest koja pogađa jednu na svakih trista osoba u Velikoj Britaniji

Dijabetes nastaje kada imuni sistem organizma napada sopstvene ćelije pankreasa, koje stvaraju insulin. Insulin je hormon koji reguliše nivo šećera u organizmu.

Očekuje se da će matične ćelije krvi pupčane vrpce uticati na poboljšanje imunog sistema na način koji sprečava imuni sistem da napada ćelije koje proizvode insulin ili da barem uspori napredovanje bolesti.

Ova studija je sprovedena na Dečijem Institutu za Istraživanja u sklopu Dečije bolnice, Westmed, Australija. Postoje planovi za eksperimentalno lečenje dodatnih 19 pacijenata koji imaju povećani rizik od razvoja dijabetesa 1.

It remains to be seen if cord blood can help prevent children from developing diabetes. However, this is a positive step-forward for the use of this type of stem cell transfusion for such a common yet traumatic disease.

Future Health ulaže ogromne napore u istraživanja koja se bave potncijalom matičnih ćelija pupčane vrpce u lečenju brojnih oboljenja. Za više infomacija o čuvanju matičnih ćelija i njihovoj primeni u lečenju drugih bolesti, posetite: Matične ćelije krvi i tkiva pupčane vrpce

Za više informacija o dijabetesu tipa 1 pročitajte ovaj članak

Pružanje pomoći i saveta