Cookies politika

Informacije o upotrebi cookies tehnologije

Ovaj sajt može koristiti cookies da bi identifikovao vas ili vaša interesovanja, i da bi pratio korišćenje sajta. Takve informacije nam pomažu da poboljšamo ili prilagodimo potrebama naš web-sajt u korist naših klijenata. [Za detaljne informacije o upotrebi cookies tehnologije pogledajte Cookies Politiku.]

Cookies su zapravo mali tekstovi čuvani na vašem kompjuteru na osnovu kojih znamo koji pretraživač koristite, gde ste bili na sajtu, ili na web-sajtovima na koje se možete povezati da biste koristili neke od naših sadržaja. Cookies sadrže informacije koje se prenose na hard disk računara.


Koristimo sledeću cookies politiku:

Strogo neophodni cookies.To su cookies potrebni za funkcionisanje našeg sajta. To su, na primer, cookies koji Vam omogućavaju da se prijavite u bezbedne oblasti našeg sajta.

Analitički/cookies učinka. Omogućavaju prepoznavanje i brojanje posetilaca, te registruju njihovo kretanje kroz sajt. Te informacije nam pomažu u poboljšavanju načina rada sajta, na primer, tako što ce korisnicima osigurati lako pronalaženje onoga što traže.

Funkcionalni cookies. Koriste se za prepoznavanje korisnika koji se vraćaju na sajt. To nam omogućava da personalizujete svoj sadržaj za Vas i zapamtite željene opcije (na primer, Vaš izbor jezika i regiona).

Ciljani cookies. Ovi cookies snimaju Vašu posetu našem sajtu, stranice koje ste posetili i veze koje ste pratili. Mi ćemo koristiti ove informacije kako bi smo naš sajt prilagodili Vašim interesovanjima. Takodje možemo deliti ove informacijama sa trećim stranama u ovu svrhu.

Više informacija o tipovima cookies koje koristimo, kako ih prepoznati, blokirati ili izbrisati možete pronaći u sledećoj tabeli.

Cookies politika nam omogućava: Ime Svrha Više informacija
[COOKIE TITLE] [COOKIE NAME] [DESCRIPTION OF THE PURPOSE FOR WHICH THE COOKIE IS USED] Examples of purposes for which a cookie may be used: [Cookie politika je neophodna:][Cookies politika nam omogućava:]: [Omogućava procenu broja posetioca i obrasca upotrebe.] [Čuva informacije o vašim preferencija i pruža nam mogućnost da sajt prilagodimo potrebama naših korisnika.] [Povećava brzinu vašeg pretraživača.] [Prepoznaje vas uvek kada ponovo posetite našu internet stranicu.] [Omogućavaju vam da koristite naš sajt na način koji vaše pretraživanje čini sigurnim i jednostavnim, na primer, omogućavajući vam da između poseta sačuvate predmete da u elektronskoj korpi. Prihvatajući naš cookie, biće vam dozvoljen pristup nekim stranicama sajta i bez obaveze logovanja prilikom svake nove posete istom. Korisnik koji ne prihvati cookie politiku sa sajta neće moći da pristupi izvesnim poljima na sajtu.] [WHERE APPROPRIATE, INSERT LINK TO EXTERNAL INFORMATION]

[Molimo vas imajte na umu da treće strane (uključujući reklamne agencije i provajdere eksternih usluga, poput usluga analize internet saobraćaja) mogu takođe koristiti cookies, nad kojima mi nemamo kontrolu. Uglavnom se radi o analitičkim cookies ili ciljnim cookies.]

Možete blokirati rad cookies aktiviranjem podešavanja na Vašem pretraživacu , koji Vam omogućava da odbijete postavku svih ili nekih cookies. Međutim ,ako koristite podešavanja pretraživaca da blokirate sve cookies, možda nećete moci da pristupite našem sajtu ili nekim njegovim delovima.

Osim neophodnih cookies, svi ostali imaju ograničen rok primene.