Da.

Ukoliko ste povratni klijent, Future Health Biobank-a će Vas nagraditi sa 20% za lojalnost. Kontaktirajte nas za više informacija.

Pružanje pomoći i saveta