Da.

Future Health Biobank-a ima u svojoj ponudi specijalne popuste ukoliko očekujete blizance ili trojke. Kontaktirajte nas za više informacija.

Pružanje pomoći i saveta