Ukoliko se odlučite da finalni iznos platite u kešu, nemate toškove pre porodjaja.

Pružanje pomoći i saveta