Uzorak se čuva na jednoj lokaciji po Vašem izboru (Velika Britanija ili Švajcarska), a sam uzorak je podeljen u dva zasebna odeljka. Svi naši tankovi za skladištenje uzoraka su posebno osigurani i nadgledaju se 24/7.

Pružanje pomoći i saveta