Giriş

1.1 Gelecekteki Sağlık Teknolojileri Limited Şirketi (“biz” ve “bizim”), web sitemizi ziyaret edenlerin ve hizmet kullanıcılarının gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bu politikada kişisel verilerinizi nasıl ele alacağımızı açıklıyoruz.

1.2 Bu gizlilik politikası (içinde atıfta bulunulan diğer tüm belgelerle birlikte), sizden topladığımız veya bize verdiğiniz kişisel verilerin tarafımızca işleneceği temelleri belirler. Kişisel verilerinizle ilgili uygulamalarımızı ve bunları nasıl ele alacağımızı anlamak için lütfen aşağıdakileri dikkatli bir şekilde okuyunuz. Future Health Technologies Limited'in sahibi olduğu ve işlettiği bir web sitesi olan www.futurehealthbiobank.com'u ziyaret ederek, bu gizlilik politikasında açıklanan uygulamaları kabul edip onaylamış oluyorsunuz.

1.3 Geçerli veri koruma yasalarının amaçları için, mevzuatı ve düzenlemeleri için veri denetleyicisi Future Health Technologies Limited'dir. İngiltere ve Galler'de 04431145 şirket numarası ile kayıtlıyız ve bunun yanı sıra kayıtlı ofisimiz 10 Faraday Binası, Nottingham Science and Technology Park, Nottingham NG7 2QP, Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır. KDV numaramız GB 84746 3203'dır.

1.4 İngiltere İlaçları ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından akredite edildik. Sertifika numaramız 0083/00/00 / 0-04'tür.

1.5 İnsan Doku Kurumu tarafından düzenlenmiştir. Lisans referans numaralarımız 22503'tür.

Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

2.1 Bölüm 2'de şunları belirledik:

(a) işleyebileceğimiz kişisel verilerin genel kategorilerini;

(b) kişisel verileri işleyebileceğimiz amaçları; ve

(c) işlemenin yasal dayanağını.

2.2 Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili verileri ("kullanım verileri") işleyebiliriz. Kullanım verileri; IP adresinizi, coğrafi konumunuzu, tarayıcı türünüzü ve sürümünüzü, işletim sisteminizi, yönlendirme kaynağınızı, ziyaret uzunluğunuzu, sayfa görünümlerini ve web sitesi gezinme yollarını ve hizmet kullanımınızın zamanlamasını, sıklığını ve modelini içerir. Kullanım verilerinin kaynağı, analiz izleme sistemimizdir. Bu kullanım verileri, web sitesinin ve hizmetlerin kullanımının analiz edilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu sürecin yasal dayanağı, web sitemizi ve hizmetlerimizi izleme ve iyileştirme gibi meşru menfaatlerimizdir.

2.3 Hesap verilerinizi işleyebiliriz (“hesap verileri”). Hesap verileri adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, cinsiyetinizi, medeni durumunuzu ve bakmakla yükümlü olunan kişileri içerebilir. Hesap verileri; web sitemizi işletmek, hizmetlerimizi sağlamak, web sitemizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak, veri tabanlarımızın yedeklerini korumak ve sizinle iletişim kurmak (ve kök hücre depolama hizmetlerimizle ilgili ürün ve/veya hizmetler sunma ve pazarlama amaçları da dahil) gibi amaçlar için kullanılabilir. Bu işlemin, örneğin web sitemizin ve işletmemizin doğru yönetimi ve talebiniz üzerine aramızda bir sözleşmenin gerçekleşmesi gibi sebeplerin yasal dayanağı ve böyle bir sözleşmeye girmek, menfaatlerimiz içindir.

2.4 Kişisel profilinizde yer alan bilgilerinizi web sitemizden (“profil verileri”) işleyebiliriz. Profil verileri adınızı, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, cinsiyetinizi, medeni durumunuzu ve bakmakla yükümlü olunan kişileri içerebilir. Profil verileri web sitemizi ve hizmetlerimizin kullanımını sağlamak ve izlemek amacıyla işlenebilir. Bu işlem için yasal dayanak, web sitemizin ve işletmemizin uygun şekilde yönetilmesi ve sizin isteğinize bağlı olarak, aramızda bir sözleşmenin yapılması gibi sebeplerden dolayı, bir sözleşmeye girmek için meşru menfaatlerimizdir.

2.5 Hizmetlerimizin kullanımı sırasında sağlanan kişisel verilerinizi (“servis verileri”) işleyebiliriz. Kullanım verileri; IP adresinizi, coğrafi konumunuzu, tarayıcı türünüzü ve sürümünüzü, işletim sisteminizi, yönlendirme kaynağınızı, ziyaret uzunluğunuzu, sayfa görünümlerini ve web sitesi gezinme yollarını ve hizmet kullanımınızın zamanlamasını, sıklığını ve modelini içerir. Servis verileri; web sitemizi işletmek, hizmetlerimizi sağlamak, web sitemizin ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak, veri tabanlarımızın yedeklerini korumak ve sizinle iletişim kurmak gibi amaçlar için kullanılabilir. Bu işlem için yasal dayanağı, meşru çıkarlarımız, yani web sitemizin ve işletmemizin doğru yönetimidir.

2.6 Ürünler ve/veya hizmetler hakkında bize gönderdiğiniz herhangi bir soruşturmada yer alan verileri (“sorgulama verileri”) işleyebiliriz. Sorgulama verileri, ilgili ürünleri ve/veya hizmetleri size sunmak, pazarlamak ve satmak amacıyla işlenebilir. Bu işlem için yasal dayanak, web sitemizin düzgün yönetimi ve iş ve kullanıcılarla iletişim gibi meşru menfaatlerimizdir.

2.7 Bizimle ve/veya web sitemiz aracılığıyla girdiğiniz mal ve hizmet alımları dahil olmak üzere işlemlerle ilgili verileri (“işlem verileri”) işleyebiliriz. İşlem verileri iletişim bilgilerinizi, kart bilgilerinizi ve işlem ayrıntılarını içerebilir. İşlem verileri, satın alınan malların ve hizmetlerin sağlanması ve bu işlemlerin uygun kayıtlarının tutulması amacıyla işlenebilir. Bu işlem için yasal dayanak, sizin isteğinize bağlı olarak sizin ve bizim aramızdaki bir sözleşmenin, böyle bir sözleşmeyi akdetme ve web sitemizin ve işimizin doğru yönetimine gösterdiğimiz ilgiye girmesi gibi meşru menfaatlerimizdir.

2.8 E-posta bildirimlerimize ve/veya haber bültenlerine abone olma amacıyla bize sağladığınız verileri (“bildirim verileri”) işleyebiliriz. Bildirim verileri, size ilgili bildirimleri ve/veya haber bültenlerini göndermek amacıyla işlenebilir. Bu işlem için yasal dayanak, web sitemizin ve işletmemizin uygun şekilde yönetilmesine ve kullanıcılarla iletişimlere olan ilgimiz gibi yasal menfaatlerimizdir.

2.9 Bize gönderdiğiniz herhangi bir haberleşmede yer alan ya da bunlarla ilgili bilgileri (“yazışma verileri”) işleyebiliriz. Yazışma verileri, iletişim ile ilişkili iletişim içeriğini ve meta verileri içerebilir. Web sitemiz, site iletişim formları kullanılarak yapılan iletişim ile ilgili meta verileri üretecektir. Yazışma verileri, sizinle iletişim kurma ve kayıt tutma amacıyla işlenebilir. Bu işlem için yasal dayanak, web sitemizin ve işletmemizin doğru yönetimi ve kullanıcılarla iletişim gibi meşru ilgimizdir.

2.10 Bölüm 2'de belirtilen kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz belirli amaçlara ek olarak, tabi olduğumuz yasal bir zorunluluğa uymak için bu tür işlemlerin gerekli olduğu kişisel verilerinizi işleyebiliriz, veya hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişinin yaşamsal çıkarlarını korumak için de işleyebiliriz.

2.11 Lütfen bunu yapmanızı istemediğimiz müddetçe, başka bir kişinin kişisel verilerini bize tedarik etmeyin..

Kişisel verilerinizin başkalarına verilmesi

3.1 Kişisel verilerinizi, şirketler grubumuzun herhangi bir üyesine (iştiraklerimiz, nihai holding şirketimiz ve tüm yan kuruluşları dahil olmak üzere) bu politikada belirtilen amaçlar için makul olarak gerekli olduğu sürece açıklayabiliriz.

3.2 Kişisel verilerinizi; sigortacılarımızın ve/veya profesyonel danışmanlarımızın sigorta kapsamını elde etmek ve sürdürmek, riskleri yönetmek, mesleki tavsiye almak ve hukuki ihtilafları yönetmek için makul ölçüde gerekli olduğu sürece açıklayabiliriz.

3.3 Kişisel verilerinizi, kök hücre depolama hizmetleri ve/veya ilgili ürünler veya hizmetler sağlamak için makul ölçüde gerekli olduğu sürece tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize açıklayabiliriz.

3.4 Web sitemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili finansal işlemler, ödeme hizmetleri sağlayıcılarımız tarafından gerçekleştirilebilir. İşlem verilerini ödeme hizmeti sağlayıcımızla yalnızca ödemenizi işleme koymak, bu tür ödemeleri iade etmek ve bu tür ödemeler ve geri ödemelerle ilgili şikayetler ve sorgularla ilgilenmek için gerekli ölçüde paylaşacağız. Bu tür ödeme hizmetleri sağlayıcılarının gizlilik politikaları ve uygulamaları ile ilgili bilgileri ilgili web sitelerinde bulabilirsiniz.

3.5 Bölüm 3'te belirtilen kişisel verilerin özel açıklamalarına ek olarak, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir zorunluluğa uygunluk için gerekli olduğu durumlarda veya hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişinin yaşamsal çıkarlarını korumak için ifşa edebiliriz.

Yurt Dışına Kişisel Verilerin Aktarımı

4.1 Bu bölümde, kişisel verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkelere aktarılabileceği koşullar hakkında bilgi veriyoruz.

4.2 Kişisel verilerinizi bölüm 3'te açıklayabileceğimiz diğer grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizden bazıları AEA'nın dışında bulunan ofislere ve tesislere sahiptir. Kişisel verilerinizin bu tür bir büroya veya tesise aktarılması, uygun önlemler ile korunacaktır.

4.3 Web sitemiz için barındırma olanaklarından bazıları AÇA'nın dışında yer almaktadır. Kişisel verilerinizin bu tür bir tesise aktarılması, uygun önlemler ile korunacaktır.

Kişisel verilerin saklanılması ve silinmesi

5.1 Bu bölüm, kişisel verilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerimize uymamıza yardımcı olmak için tasarlanmış veri saklama politikalarımızı ve prosedürlerimizi ortaya koymaktadır.

5.2 Herhangi bir amaç veya amaçlar için işlediğimiz kişisel veriler, bu amaç veya amaçlar için gerekli olduğundan daha uzun süre muhafaza edilmeyecektir.

5.3 Bu bölümdeki diğer hükümlere rağmen, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir zorunluluğa uygunluk için veya hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişinin yaşamsal çıkarlarını korumak için gerekli olduğu durumlarda saklayabiliriz.

Değişiklikler

6.1 Web sitemizde yeni bir versiyon yayınlayarak bu politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz.

6.2 Bu politikadaki değişikliklerden memnun olduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz.

6.3 Bu politikadaki değişiklikleri e-postayla veya web sitemizdeki özel mesajlaşma sistemi aracılığıyla bildirebiliriz.

Haklarınız

7.1 Bu bölümde, veri koruma kanunu kapsamında sahip olduğunuz hakları özetledik. Bazı haklar karmaşıktır ve tüm ayrıntılar özetimize dahil edilmemiştir. Buna göre, bu hakların tam bir açıklaması için düzenleyici otoritelerden ilgili yasaları ve rehberliği okumalısınız.

7.2 Veri koruma kanunu kapsamında ana haklarınız şunlardır:

(a) erişim hakkı;

(b) yansıma hakkı;

(c) silme hakkı;

(d) işlemeyi kısıtlama hakkı;

(e) işlemeye itiraz hakkı;

(f) denetleyici makamlara şikayet etme hakkı; ve

(g) onayınızı geri çekme hakkı.

7.3 Kişisel verilerinizi işleyip işlemememize dair onaylama hakkına ve işlediğimiz yerlerde, bazı ek bilgilerle birlikte kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz. Bu ek bilgi işlemin amaçlarını, ilgili kişisel verilerin kategorilerini ve kişisel verilerin alıcılarına ait detayları içerir. Başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilemediğiniz müddetçe, kişisel verilerinizin bir kopyasını size sağlayacağız. İlk kopya ücretsiz olarak verilecektir, ancak ek kopyalar makul bir ücrete tabi olabilir.

7.4 Size ait herhangi bir yanlış kişisel veriyi düzelttirme ve işlemin amaçlarını dikkate alarak, tamamlanmamış kişisel verilerinizin olması durumunda bunları tamamlama hakkına sahipsiniz.

7.5 Bazı durumlarda kişisel verilerinizi, aşırı gecikme olmaksızın, silme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar, kişisel verilerin, toplandıkları veya başka bir şekilde işlendiği amaçlarla ilgili olarak artık gerekli olmadıklarını içerir. Ancak, silme hakkının belli genel istisnaları vardır. Bu genel istisnalar, işlemin yasal bir zorunluluğa uymak için gerekli olduğu veya hukuki taleplerin tesis edilmesi, uygulanması veya savunulmasıdır.

7.6 Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz. Bu koşullar, kişisel verilerin doğruluğunu belirlememize dilediğiniz ya da itiraz ettiğiniz yeri veya işimizin amaçları doğrultusunda kişisel verilere olan ihtiyaç devam etmesini kapsıyor. İşlemin bu temelde kısıtlandığı yerlerde, kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz. Ancak, başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenlerinden dolayı, kuruluş yasal taleplerin uygulanması veya savunulması için sadece sizin izninizle işlem yapacağız.

7.7 Kişisel verilerinizin işleyişine, kendi durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkına sahipsiniz. Ancak bu hakka, yalnızca işlemenin yasal dayanağının, kamu yararı içinde gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olduğu veya tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru çıkarların ölçüsünde sahipsiniz.

7.8 Doğrudan pazarlama amaçlı kişisel verilerinizin işlenmesine (doğrudan pazarlama amaçlı profil oluşturma da dahil olmak üzere) itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir itirazda bulunursanız, kişisel verilerinizi bu amaç için işlemeye son vereceğiz.

7.9 Kişisel verilerinizin bilimsel veya tarihsel araştırmalar veya özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istatistiksel amaçlar icin, kamu yararı nedenleriyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için işlem yapılmadığı sürece, işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

7.10 Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin veri koruma yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, veri korumasından sorumlu bir denetleyici makamla şikayette bulunmak için yasal bir hakkınız vardır. Yaşadığınız ikametgahınızın AB üye devletinde, iş yeriniz veya iddia edilen ihlallerin yerinde bunu yapabilirsiniz.

7.11 Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanağın rızanız olduğu ölçüde, bu rızanızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Geri çekilme, çekilmeden önceki işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

7.12 Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı bizlere yazılı olarak bildirerek kullanabilirsiniz.

Çerezler

8.1 Çerez, bir web sunucusu tarafından bir web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan bir tanımlayıcı (bir harf ve sayı dizisi) içeren bir dosyadır. Tarayıcının sunucudan istediği her sayfada, Tanımlayıcı sunucuya geri gönderilir.

8.2 Çerezler ya “kalıcı” ya da “oturum” çerezleri olabilir: kalıcı çerezler bir web tarayıcısı tarafından saklanır ve kullanıcı tarafından son kullanma tarihinden önce silinmediği sürece, belirlenen son kullanma tarihine kadar geçerli kalır. Diğer yandan ise, oturum çerezleri, web tarayıcısı kapatıldığında kullanıcı oturumunun sonunda sona erecektir.

8.3 Çerezler tipik olarak bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayan herhangi bir bilgi içermez, ancak sizin hakkınızda sakladığımız kişisel bilgiler, çerezlerde saklanan ve elde edilen bilgilerle bağlantılı olabilir.

Kullandığımız çerezler

9.1 Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

(a) kimlik doğrulaması - web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve web sitemizi gezerken sizi tanımlamak için çerezler kullanırız (bu amaçla kullanılan çerezler şunlardır: [çerezleri tanımlayın]);

(b) durum - web sitemize giriş yapıp yapmadığınızı belirlememize yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz (bu amaçla kullanılan çerezler şunlardır: [çerezleri tanımlayın]);

(c) kişiselleştirme - tercihlerinizle ilgili bilgileri saklamak ve web sitesini sizin için kişiselleştirmek için çerezleri kullanıyoruz (bu amaçla kullanılan çerezler şunlardır: [çerezleri tanımlayın]); ve

(d) güvenlik - çerezleri; kullanıcı hesaplarını, giriş kimlik bilgilerinin hileli kullanımını önleme ve genel olarak web sitemizi ve hizmetlerimizi korumak da dahil olmak üzere, güvenlik önlemlerinin bir unsuru olarak kullanıyoruz. (bu amaçla kullanılan çerezler: [çerezleri tanımlayın]).

Servis sağlayıcılarımız tarafından kullanılan çerezler

10.1 Servis sağlayıcılarımız çerezleri kullanır ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde bu çerezler bilgisayarınızda saklanabilir.

10.2  10.2 Web sitemizin kullanımını analiz etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics, web sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri çerezler aracılığıyla toplar. Web sitemize ait bilgiler, sitemizin kullanımı hakkında rapor oluşturmak için kullanılmaktadır. Google’ın gizlilik politikası şu adrestedir: https:/www.google.com/policies/privacy/. İlgili çerezler: [çerezleri tanımla].

Çerezleri yönetme

11.1 Çoğu tarayıcı, çerezleri kabul etmeyi ve çerezleri silmeyi reddetmenizi sağlar. Bunu yapmak için yöntemler, tarayıcıdan tarayıcıya ve sürümden sürüme farklılık gösterir. Bununla birlikte, bu bağlantılar aracılığıyla çerezleri engelleme ve silme hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl+en(Chrome) ;

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox) ;

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/(Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows -internet-explorer-delete-manage-cookies (internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Tüm çerezleri engellemek, birçok web sitesinin kullanılabilirliği üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır.

11.3 Eğer çerezleri engellerseniz, web sitemizdeki tüm özellikleri kullanamazsınız.

İletişim

12.1 Bize bu yollarla ulaşabilirsiniz:

(a) posta yoluyla, yukarıdaki Bölüm 1'de verilen posta adresini kullanarak;

(b) web sitesi iletişim formumuzu kullanarak;

(c) telefonla, zaman zaman web sitemizde yayınlanan iletişim numarasıyla; veya

(d) web sitemizde zaman zaman yayınlanan e-posta adresini kullanarak e-postayla.

Veri koruma görevlisi

13.1 Veri koruma görevlimizin iletişim bilgileri şunlardır: Michael Frankton (İletişim ve Operasyon Müdürü) e-posta adresi: OperationsManager@fhbb.com