Ne.

Ukoliko Vam je uzorak potreban za lečenje deteta, transport će biti pokriven od strane Future Helth-a bilo gde u svetu.

Pružanje pomoći i saveta