Vaš ginekolog sa svojim timom će na porođaju prikupiti krv iz pupčanika.

Pružanje pomoći i saveta