Da, moguće je.

Uzorak je podeljen u dve komore 80% i 20%. Konačnu odluku o korišćenju će doneti tranplatacioni centar.

Pružanje pomoći i saveta