Mi ćemo skladištitisve matične ćelije koje se nalaze u krvi iz pupčane vrpce.

Pored hematopoetskih matičnih ćelija, prisutne su i mezenhimalne matične ćelije i VSEL(matične ćelije nalik embrionalnim), koje mogu biti od koristi u budućnosti kod kliničke primene uz očekivani napredak u naučnim istraživanjima. 

Pružanje pomoći i saveta