Future Health je registrovana 2002. godine, nakon 3 godine intenzivnog naučnog istraživanja.

Ponosni smo jer smo jedna od najstarijih porodičnih banaka u Evropi, kao i da smo najveća banka matičnih ćelija u Velikoj Britaniji. Do sada smo obradili i sačuvali više od 125.000 uzoraka matičnih ćelija iz iz kri pupčanika iz 75 zemalja širom sveta, što je više od svih drugih banaka matičnih ćelija u Velikoj Britaniji zajedno.

Pružanje pomoći i saveta