Tipičan uzorak krvi iz pupčanika će sadržati zapreminu u opsegu između 20ml do 60ml, iako ove brojke mogu da se dramatično razlikuju zbog veličine posteljice i okolnosti pri porođaju.

Iako je veći pupčanik preduslov za veću količinu krvi, generalno neukazuje da že imati direktan uticaj na broj matičnih ćelija. Neki uzorci koji su imali manju zapreminu krvi dali su veću količinu matičnih ćelija od očekivanog.

Možemo da obradimo svaki uzorak, iako smo postavili stroge kriterijume uspeha na osnovu broja matičnih ćelija u njemu. Uzorak mora da sadrži najmanje 200.000 CD34 + matičnih ćelija, kako bi ga smatrali uspešnim i pogodnim za dugoročno čuvanje. Ako je vaš uzorak krvi iz pupčane vrpce ne ispunjava ovaj uslov, imaćete mogućnost da odbijete skladištenje i nećete imati nikakvih dodatnih troškova.

Pružanje pomoći i saveta