Iako budućnost često može da bude neizvesna, želeli bismo da znate da smo mi U Future Health-u pažljivo preduzeli mere kako biste bez obzira šta naredne godine donose našoj kompaniji, bili u potpunosti sigurni da će uzorak pupčane krvi Vašeg deteta uvek biti zaštićen.

Kao osiguranje od mogućnosti da kompanija Future Health ikada postane insolvetna, osnovali smo‚The Future Health Guarantee Company‚ (FHGC), kao finansijski nezavisan deo naše oranizacije koji će omogućiti da svaki uzorak koji skladištimo bude potpuno zaštićen.

Pružanje pomoći i saveta