Matične ćelije su gradivni elementi našeg života, koji stvaraju direktnu vezu između zdravlja vešeg deteta na rođenju i njegovog zdravlja u budućnosti.

Matične ćelije iz pupčane vrpce se već koriste u lečenju borjnih medicinskih stanja.

Ove jedinstvene matične ćelije se izoluju iz pupčane vrpce odmah nakon rođenja vaše bebe. Ove ćelije su poznate i kao "naivne" u imunskom pogledu te izazivaju ređe i blaže sporedne efekte u odnosu na matične ćelije uzetih iz drugih izvora. Posebna prednost ovih ćelija je njihova sposobnost da se konvertuju u ostale vrste krvnih ćelija, što omogućava lečenje brojnih medicinskih stanja uključujući leukemiju.

#Činjenica

Matične ćelije iz pupčane vrpce se već koriste u lečenju više od 85 medicinskih stanja, uključujući leukemiju, anemiju i talasemiju

Matične ćelije iz tkiva pupčane vrpce pokazuju ogroman potencijal za lečenje brojnih medicinskih stanja u budućnosti. Neka od ovih stanja su; cerebralna paraliza, dijabetes i reumatodni artritis. Trenutno je u toku više od 300 kliničkih ispitivanja koja se fokusiraju na mogućnosti primene matičnih ćelija tkiva pupčane vrpce za lečenje različitih bolesti.

Matične ćelije iz tkiva pupčane vrpce se sakupljaju u isto vreme kada i matične ćelije krvi. Ovaj proces podrazumeva jednostavno uzimanje uzorka tkiva pupčaniika koji se taim obrađuje i čuva u našoj laboratoriji u Notingemu.

Pružanje pomoći i saveta