Naša postrojenja su maksimalno zaštićena u slučaju vremenskih nepogoda i prorodnih katastrofa.

Takođe imamo detaljni plan evakuacije uzoraka u slučaju da se pokaže potreba za tim.

Svi naši tankovi se nadgledaju 24 h, 365 dana u godini i mogu da rade bez električnog snabdevanja i do 5 dana. Ukoliko uzorci moraju da budu izmešteni, biće poslati u sertifikovane objekte sa kojima banka ima ugovor.

Pružanje pomoći i saveta